Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Κρεμαστινός υπέβαλε Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (με αρ. πρωτ. 122/04.01.16) προς τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό με την οποία του ζητά τα σχετικά με την παύση διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων του ΕΣΥ έγγραφα και κατά προτεραιότητα εκείνα που αφορούν τους παυθέντες του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» και του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά.

Ειδικότερα, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής ζητά από τον Υπουργό Υγείας να καταθέσει στη Βουλή τόσο τις εκθέσεις της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης του Υπουργείου όσο και τα έγγραφα παύσης που εκδόθηκαν από το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνεται το σκεπτικό της τελικής απόφασης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.