Ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου, του 13ου αιώνα, χρειάζεται συντήρηση, τόσο κτιριακά, όσο και εσωτερικά (τέμπλο, εικόνες). Η Εκκλησιαστική Επιτροπή, που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη, σε τέτοια θέματα, δραστηριοποιήθηκε και κατάφερε να φτιάξει τη μελέτη που χρειαζόταν, για να εκτελεστούν οι παραπάνω εργασίες στον ναό. Με το υπ άριθ. (15796/ 22-12-15 ) Έγγραφό της η Αρχαιολογική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι, εγκρίνεται η μελέτη (Συντήρησης του τέμπλου και των εικόνων της Κοίμησης της Θεοτόκου στο Μεσαναγρό Ρόδου).

Για τις εργασίες που απαιτούνται, πρέπει η Εκκλησιαστική Επιτροπή να βρει τους πόρους και γι’ αυτό απευθύνεται έκκληση σε όλους τους Μεσαναγρενούς, τους φίλους και οποιονδήποτε μπορεί να συνεισφέρει για τον παραπάνω σκοπό, να βοηθήσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κτιριακά προβλήματα του ναού. Χρειάζεται μελέτη και χρήματα, που η Εκκλησιαστική Επιτροπή αδυνατεί να βρει.

Για περισσότερες πληροφορίες στην Εκκλησιαστική Επιτροπή Μεσαναγρού.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 3 ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.