Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου, σας προσκαλεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/08/2015 και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ασκληπιείου, για μια συνάντηση με δύο (2) θεματικές Ενότητες:

Α’ θεματική ενότητα:

20:00 – 20:30:

  1. Επίδοση Επαίνων στους Αριστεύσαντες μαθητές / μαθήτριες, του σχολικού έτους 2014 – 2015, στους απόφοιτους Δημοτικού, όλων των τάξεων Γυμνασίου – Λυκείου, στους εισακτέους στα ΑΕΙ – ΤΕΙ της χώρας , για τα σχολικά έτη : 2013 – 2014 αλλά και 2014 – 2015.
  2. Επίδοση επαίνων προς τον Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ασκληπιείου, την Εκκλησιαστική Επιτροπή, τις άμισθες εθελοντικές ομάδες, τους επιχειρηματίες της περιοχής μας.

Β’ θεματική ενότητα:

20:30 – 21:30:

  1. Ετήσιος Απολογισμός της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου 2014 – 2015.
  2. Λαϊκή συνέλευση για να προσέλθουν όλοι, όσοι ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προτάσεις για να συμπεριληφθούν στους τομείς : ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΦΥΣΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) και ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

 

Εκ του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου,

Η Πρόεδρος,

Μαρία Εμμ. Παπαβασιλείου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου, σας προσκαλεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/08/2015 και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ασκληπιείου, για μια συνάντηση με δύο (2) θεματικές Ενότητες:

Α’ θεματική ενότητα:

20:00 – 20:30:

  1. Επίδοση Επαίνων στους Αριστεύσαντες μαθητές / μαθήτριες, του σχολικού έτους 2014 – 2015, στους απόφοιτους Δημοτικού, όλων των τάξεων Γυμνασίου – Λυκείου, στους εισακτέους στα ΑΕΙ – ΤΕΙ της χώρας , για τα σχολικά έτη : 2013 – 2014 αλλά και 2014 – 2015.
  2. Επίδοση επαίνων προς τον Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Ασκληπιείου, την Εκκλησιαστική Επιτροπή, τις άμισθες εθελοντικές ομάδες, τους επιχειρηματίες της περιοχής μας.

Β’ θεματική ενότητα:

20:30 – 21:30:

  1. Ετήσιος Απολογισμός της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου 2014 – 2015.
  2. Λαϊκή συνέλευση για να προσέλθουν όλοι, όσοι ενδιαφέρονται, να καταθέσουν προτάσεις για να συμπεριληφθούν στους τομείς : ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΦΥΣΙΚΟ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) και ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

 

Εκ του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινότητας Ασκληπιείου,

Η Πρόεδρος,

Μαρία Εμμ. Παπαβασιλείου

Leave a Reply

Your email address will not be published.