ΕΝΑΡΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Το πρώτο φορτίο με ανακυκλώσιμα υλικά αποτελούμενα από χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο έφυγε από την Νίσυρο για την Αθήνα. Η ανακύκλωση στην Νίσυρο έχει ξεκινήσει και η ανταπόκριση των κατοίκων είναι πολύ θετική. Ο Δήμος σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους, Γυναικών, Πολιτιστικό, Πολυβώτη, Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Γυμνασίου έχουν ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια για ένα πιο καθαρό περιβάλλον.

Ο Δήμος έχει τοποθετήσει κάδους πέντε διαφορετικών χρωμάτων σε διάφορα σημεία του οικισμού για τη συλλογή πέντε ροών: πλαστικού, χαρτιού, αλουμινίου, γυαλιού και συσκευασιών γάλακτος, χυμών και απορρυπαντικών.

Στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής  και φυσικά η εξοικονόμηση πρώτων υλών. Χρήσιμα υλικά όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό, μέταλλα, ξύλο οφείλουν να αξιοποιηθούν είτε με την επαναχρησιμοποίησή τους είτε με την ανακύκλωση και τη χρήση τους σε νέες εφαρμογές, εξοικονομώντας έτσι τεράστιες ποσότητες πρώτων υλών και ενέργειας.

Με την εφαρμογή του Νόμου 4042/2012 καθορίζεται μια νέα στρατηγική, αντίληψη και πολιτική στη διαχείριση των αποβλήτων με κύριο στόχο τη μετάβαση σε μια Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης, με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και οι δραστηριότητες προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ενθαρρύνοντας ιδίως την δημιουργία και την στήριξη δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, την χρήση οικονομικών μέσων, κριτηρίων προμηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων μέτρων.

Στόχος του Δήμου μας είναι η ανακύκλωση να φτάσει στο 80% των απορριμμάτων. Αυτό θα έχει πολύ θετική επίπτωση στον καινούριο ΧΥΤΑ  του νησιού.

Leave a Reply

Your email address will not be published.