ΘΕΜΑ:

 

Δελτίο Τύπου – Εκδήλωση ενδιαφέροντος για διάθεση σχολικών τσαντών

  

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων Δήμου Κω σε συνεργασία με το σωματείο Kos  Kindness (Η καλοσύνη στην Κω) ανακοινώνει την υλοποίηση του Προγράμματος διάθεσης σχολικών τσαντών.

Το σωματείο Kos Kindness πρόκειται να διαθέσει δωρεάν σχολικές τσάντες σε ευπαθείς κοινωνικά οικογένειες .

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι παρακάτω κατηγορίες :

  1. Πολύτεκνες οικογένειες με ανεργία ενός γονέα.
  2. Τρίτεκνες οικογένειες με ανεργία ενός γονέα.
  3. Οικογένειες με ανεργία και των δύο γονέων.

Ειδικές κατηγορίες δικαιούχων αποτελούν:

  1. οι μονογονεϊκές οικογένειες με κάρτα ανεργίας,
  2. οι μονογονεϊκές τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Κάρτα ανεργίας
  • Όποιο άλλο έγγραφο αποδεικνύει μονογονεϊκή οικογένεια (Απόφαση δικαστηρίου σε περίπτωση διαζυγίου ή ένορκη βεβαίωση από το Ειρηνοδικείο, όπου να αναγράφεται ο χρόνος της διάστασης των συζύγων  ή  βεβαίωση φυλάκισης ή βεβαίωση στρατιωτικής θητείας).

Η σειρά προτεραιότητας θα τηρηθεί με βάση την ημερομηνία προσκόμισης της αίτησης και των δικαιολογητικών του ενδιαφερομένου γονέα μέχρι εξάντλησης της διαθέσιμης ποσότητας, στην αρμόδια υπηρεσία, υπόψη της κ. Παναγιωτοπούλου Μελίνας, τηλ. 2242067420 (χώρος Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών, Ζηπάρι).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 25 Αυγούστου 2015.

 

 

                                                                                        Η εξουσιοδοτημένη Δημοτική Σύμβουλος
                                                                                           του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής
                                                                                          και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
                                                                                   
                                                                                             Πη Βασιλεία

Leave a Reply

Your email address will not be published.