Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ευχαριστεί θερμά τον δικηγόρο Ρόδου κ. Μανόλη ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ για την αποδοχή πρότασης ενώσεως μας να ορίσει αμισθί νομικός εκπρόσωπος της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Ευθύμιος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                  Γεώργιος ΣΤΕΡΓΟΥ

Αστυνόμος Α΄                                      Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Leave a Reply

Your email address will not be published.