ΑΝΑΒΟΛΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ   ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.  

Λόγω του δημοψηφίσματος της  05-07-2015 αναβάλλεται η προγραμματισμένη για την Τετάρτη  01-07-2015 συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10-07-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ  στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                                                       

                                                                                                         

                                                                                                   ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Leave a Reply

Your email address will not be published.