Ανοιχτή πρόσκληση για ίδρυση επιχείρησης στο Ακληπιείο

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΥ

http://koinsep.org

Η Κοιν.Σ.Επ. παραγωγικού και συλλογικού σκοπού αποσκοπεί στην παραγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην απασχόληση, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Μια τέτοιου είδους Επιχείρηση ιδρύεται από 5 μέλη (όχι αιρετά, όχι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας, όχι εκλεγμένοι) το λιγότερο. Μια τέτοια επιχείρηση, ιδρύθηκε και λειτουργεί αποτελεσματικά με αξιόλογο, θαυμαστό έργο στους Πεύκους, η γνωστή σε όλους MyPefkos !!!! Παράδειγμα προς μίμηση !!!

http://mypefkos.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.