• Στέφανος Δράκος: Οι σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. έχουν πλέον δικαίωμα στην ανεργία (!)
  Χαιρετίζουμε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση της 14ης
  Ιουνίου2016 και αφορά στην επίλυση του ζητήματος που ταλανίζει δεκάδες χιλιάδες σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ., αναφορικά με το δικαίωμά τους στην ανεργία. Με απόφασή του, το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, αποφάσισε να κάνει δεκτά τα δίκαια αιτήματα των σπουδαστών στα Δ.Ι.Ε.Κ. και να λύσει ένα σοβαρό, ανεπίλυτο και διαχρονικό πρόβλημα.

  Ο υπ. βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ Στέφανος Δράκος

  Προσωπικά, στις 15 Απριλίου 2016, είχαμε κοινοποιήσει σχετική επιστολή προς τους Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Ανάγκη άμεσης ανάληψης Υπουργικών ή Νομοθετικών πρωτοβουλιών, για την αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής σπουδαστών των Δ.Ι.Ε.Κ. στο μητρώο ανέργων». Δια της επιστολής, ζητούσαμε – όπως και οι χιλιάδες σπουδαστές των Δ.Ι.Ε.Κ. – να ενεργήσουν άμεσα για την αποκατάσταση της τραγικά πρόδηλης αδικίας που συντελείτε σε βάρος των σπουδαστών των Δ.Ι.Ε.Κ.

  Σήμερα, με μεγάλη μας χαρά, διαπιστώνουμε ότι το σχετικό αίτημα έγινε αποδεκτό και οφείλουμε – μακριά από κομματικές σκοπιμότητες– να χαιρετίσουμε την απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, η οποία προβλέπει – μεταξύ άλλων – τα κάτωθι:
  Οι εργαζόμενοι σπουδαστές, των οποίων λύεται ή λήγει η σχέση εργασίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους, δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου μέχρι τη λήξη της επιδότησης.
  Οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι, προς το παρόν, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων, χωρίς να υπολογίζεται η διάρκεια των σπουδών τους στο χρόνο ανεργίας. Θα διερευνηθεί η ανάγκη περαιτέρω ρύθμισης του θέματος των μη επιδοτούμενων ανέργων σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  Επιπλέον, για τους επιδοτούμενους ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης (παρ. 3, αρθρ. 30, ν. 4144/2013), ο χρόνος κατάρτισης λογίζεται ως χρόνος ανεργίας.
  Διαβάστε αυτούσια την επιστολή του κου Στέφανου Δράκου εδώ
  Η ανακοίνωση από τον ΟΑΕΔ
  ΙΕΚΣτη χθεσινή του συνεδρίαση, στις 14 Ιουνίου 2016, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕ∆, συζήτησε το θέµα «Σπουδαστές στα ΙΕΚ και ιδιότητα ανέργου». Μέχρι σήµερα οι εγγεγραµµένοι σπουδαστές στα ΙΕΚ χάνουν την ιδιότητα του ανέργου κατά τη διάρκεια φοίτησής τους. Οι επιδοτούµενοι άνεργοι σταµατούν να λαµβάνουν το επίδοµα ανεργίας µε ταυτόχρονη διακοπή της κάρτας ανεργίας. Η κάρτα ανεργίας διακόπτεται και στους µη επιδοτούµενους ανέργους, µε αποτέλεσµα να µηδενίζεται η προηγούµενη περίοδος ανεργίας. Οι εργαζόµενοι σπουδαστές, σε περίπτωση που διακοπεί η εργασιακή τους σχέση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και δικαιούνται επίδοµα ανεργίας, δεν τους καταβάλλεται.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕ∆, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και θέλοντας να ικανοποιήσει δίκαια αιτήµατα των σπουδαστών ΙΕΚ, καθώς και να επιλύσει ένα χρονίζον ζήτηµα αποφάσισε, στα πλαίσια των θεσµικών του αρµοδιοτήτων, για τις παρακάτω κατηγορίες σπουδαστών, τα εξής:

 • Οι επιδοτούµενοι άνεργοι συνεχίζουν να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου κατά τη διάρκεια των σπουδών τους κι εφόσον δεν έχει λήξει η επιδότησή τους. Ως εκ τούτου, συνεχίζεται η καταβολή του επιδόµατος τακτικής ανεργίας.
 •  Οι εργαζόµενοι σπουδαστές, των οποίων λύεται ή λήγει η σχέση εργασίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισής τους, δικαιούνται τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή, διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου µέχρι τη λήξη της επιδότησης.
 • Οι µη επιδοτούµενοι άνεργοι, προς το παρόν, παραµένουν εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων, χωρίς να υπολογίζεται η διάρκεια των σπουδών τους στο χρόνο ανεργίας. Θα διερευνηθεί η ανάγκη περαιτέρω ρύθµισης του θέµατος.

Leave a Reply

Your email address will not be published.