ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

                    Α΄    ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΝΗΣΤΕΙΩΝ  «Έρχου και ίδε»   (Ιωαν. α , 4

           Εορτή εορτών και πανήγυρη πανηγύρεων εορτάζει  η Ορθόδοξη του Χριστού Εκκλησία την πρώτη Κυριακή των Νηστειών και καλεί εμάς, τα παιδιά της, να σπεύσουμε και με ύμνους και πνευματικές ωδές κρατούντες στα χέρια μας τις άγιες εικόνες να δοξολογήσουμε τον εν Τριάδι Θεώ, παρά του Οποίου, δόξα τιμή και κράτος και προσκύνηση.

           Η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα με χρυσά και λαμπρά φορέματα περιβεβλημένη και πεποικιλμένη γιορτάζει και πανηγυρίζει την νίκη και τον θρίαμβό της κατά των ποικίλλων εχθρών της και αυτών των εικονομάχων.

          Οι εχθροί της πολλοί και πολυώνυμοι, σκληροί, φοβεροί και ανένδοτοι. Η Εκκλησία, όμως, στηριζομένη στην ασάλευτο πέτρα της πίστης με την δύναμη και την χάρη του αιωνίου Ιδρυτού Της,  του ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού,  νίκησε και θριάμβευσε  και μένει ασάλευτη και αρραγής στο πέρασμα των αιώνων.

         «Έρχου και ίδε», έλα να δεί ,-λοιπόν, ω! άνθρωπε, ότι η Εκκλησία του Εσταυρωμένου και Αναστημένου Ιησού δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, δεν είναι έργο ενός ή πολλών ανθρώπων, αλλά είναι έργο του Θεού Πατρός, ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο από το τίποτε.

        «Έρχου και ίδε» και εσυ από κοντά, άνθρωπε της κάθε εποχής, ότι η πίστη μας είναι ακατάλυτη, και όταν  οι άνθρωποι  την πολεμούν με  λύσσα, αυτή νικά, υψώνεται και διαδίδεται παντού προς δόξα του αληθινού  Θεού Πατρός.

       «Έρχου και ίδε» και εσύ, άνθρωπε αυτής της πεπολιτισμένης εποχής των πολλαπλών εξελίξεων, ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρείται πάντα καθαρή και ανόθευτη η Χριστιανική αλήθεια, η οποία ανακαίνισε τον κόσμο δια τού Ιησού Χριστού, ο Οποίος είναι «χθές και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας».

         Ο Κύριος της Δόξης Χριστός από  αγάπη προς τον άνθρωπο της κάθε εποχής, έκλινε  ουρανούς και κατέβηκε στην γή, «ὀτε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», και δίδαξε την θεία και ζωογόνο Του διδασκαλία και έπαθε επί του Σταυρού, ο απαθείς την θεότητα, διά την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.

        Μιμητές αυτής της  ανυπερβλήτου  θυσίας αποτελεί η μεγάλη χορία, των αγίων μαρτύρων πού ομολόγησαν και  θυσιάστηκαν για την πίστη τους  στον  Κύριο της δόξης Χριστό, έν λόγοις και ‘εργοις.  Με την δική τους θυσίας στερεώθηκε άπαξ διαπαντός η Ορθόδοξος Εκκλησία, η οποία  φωταγωγεί, διδάσκει και στηρίζει πάσα ψυχή χριστιανών Ορθοδόξων και μάλιστα σε  αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, πού δυστυχώς η πίστης κλονίζεται και είναι χλιαρή.

         Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει:  -έγιναν του Κυρίου μιμητές, γιατί  Εκείνος υπέστη πολλά παθήματα, και όμως έχαιρε. Και αυτό γιατί  εκούσια προσήρθε  στο Πάθος. Προσέφερε τον εαυτό Του για μας. Επρόκειτο να Τον φτύνουν, να Τον ραπίζουν, να Τον σταυρώνουν. Και τόσο πολύ έχαιρε πάσχοντας, ώστε να λέει στον Πατέρα, Δόξασέ με».

         Και οι άγιοι μάρτυρες : γνώση θεία παρά του Κυρίου αφού έλαβαν βροντοφωνούσα « ένα Κύριο τον Θεόν γινώσκομεν, εν τρισί υποστάσεσι προσκυνούμενον και Αυτόν μόνον λατρεύομεν, μίαν πίστιν έν βάπτισμα έχοντες, Χριστόν ενδεδύμεθα. Αλλ΄ομολογούντες την σωτηρίαν, έργω και λόγω αυτήν ανιστορούμεν».

 Η χριστιανική αλήθεια μένει πάντοτε στο αυτό ύψος, χάρη της θυσίας των αγίων μαρτύρων της, και φωτίζει κάθε άνθρωπο, πού πιστεύει στον Τριαδικό Θεό, τον Θεό των Φώτων.

Αυτή είναι, αδελφοί μου, η χριστιανική θρησκεία και συνάμα η Ορθοδοξία, πού σήμερα πανηγυρίζει  την νίκη και τον θρίαμβό  της κατά των ποικιλώνυμων  εχθρών της και αυτών των εικονομάχων. Και αναφωνεί με αγαλλίαση, – αύτη η πίστης των μαρτύρων, αύτη η πίστης των Πατέρων, αύτη η πίστης των Ομολογητών, αύτη η πίστης, των οσίων και Δικαίων, την Εκκλησία  στερέωσε!

        Η πίστη ότι ο άνθρωπος σώζεται διά του Ιησού Χριστού πρέπει να μπεί στην καρδιά μας, να την θερμάνει, να την ζωογονήσει και προπάντων να πιστέψει ο κάθε ένας από  εμάς ότι ο Ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του Θεού είναι Φως, Ζωή και Αλήθεια. Λοιπόν άδελφέ μου,

ΕΡΧΟΥ ΚΑΙ ΙΔΕ.

 Ο.Λ.Κ.Α.Π .

Leave a Reply

Your email address will not be published.