Ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου απεφάνθη πως δεν είναι συμβατή προς το κοινοτικό Δίκαιο η ελληνική νομοθεσία η οποία απαιτεί από τους εργοδότες να λαμβάνουν διοικητική έγκριση πριν προβούν σε ομαδικές απολύσεις

Μια βαριά εισήγηση που κρίνει την ελληνική νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις υπερβολικά προστατευτική, κατέθεσε ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, με αφορμή την υπόθεση των εργαζόμενων της ΑΓΕΤ Ηρακλής.

Πιο αναλυτικά, ο γενικός Εισαγγελέας τοποθετήθηκε επί της υποθέσεως των ομαδικών απολύσεων στις οποίες προέβη το 2013 η ΑΓΕΤ Ηρακλής και απεφάνθη πως δεν είναι συμβατή προς το κοινοτικό Δίκαιο η ελληνική νομοθεσία η οποία, μεταξύ άλλων, απαιτεί από τους εργοδότες να λαμβάνουν διοικητική έγκριση πριν προβούν σε ομαδικές απολύσεις και η οποία εξαρτά την εν λόγω έγκριση από τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, από την κατάσταση της επιχειρήσεως και από το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.

Αφορμή των προτάσεων του εισαγγελέα ήταν η προσφυγή της ΑΓΕΤ Ηρακλής, (που ανήκει στον γαλλικών συμφερόντων πολυεθνικό όμιλο Lafarge) στο Συμβούλιο της Επικράτειας κατά της απόφασης του υπουργείου Εργασίας που απέρριπτε αίτημά της για την εφαρμογή ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης της εταιρείας που προέβλεπε και ομαδικές απολύσεις.

Διαβάστε το θέμα εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published.