Η ΜΑΝΑ Η ΚΑΡΠΑΘΙΑ

Ειν η μάνα η Καρπαθιά

Έχουν φύγει τα παιδιά

Τα σκαλιά της κατεβαίνει

Και στη θάλασσα πηγαίνει

Μα δεν ξέρει τη γυρεύει

Τον ορίζοντα αγναντεύει

Και το κύμα τη κτυπάει

Πότε πότε τη ξυπνάει

Μες τη σκέψη βυθισμένη

Αγναντεύει η καημένη

Τα παιδιά της πια προσμένει

Το καράβι περιμένει

Μα φωνάζει κάτι είδα

Ένα άσπρο σαν κουκίδα

Η εικόνα μεγαλώνει

Το καράβι πια σιμώνει

Δυνατά χτυπά η καρδιά της

Θα αγκαλιάσει τα παιδιά της

Γεια σου μάνα Καρπαθιά

Ήρθαν πίσω τα παιδιά

Όταν φεύγουν αναστενάζει

Όταν έρθουν τα αγκαλιάζει

Όσο ζει θα περιμένει

Είναι μάνα η καημένη

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.