ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΠΑΘΟ

του Ιωάννη Μιχαήλ Λαγωνικού

Η Κάρπαθος εγέμησε ήρθανε τά παιδιά τής

Και ζωντανέψαν ξαφνικά τά δώδεκα χωριά τής

Οι καφετέριες γέμησαν όλη η παραλία

Ήρθαν που τήν Αμερική από τήν Αυστραλία

Κάθε στενάκι του νησιού έχει πολλά παιδάκια

Και μπόλικη η κίνηση σέ όλα τά σοκάκια

Από τά ξένα έρχονται ανθρώποι κάθε μέρα

Άλλοι νά δούν τά αδέρφια τούς

τή μάνα τό πατέρα

Οί γάμοι και οί εορτές δέν είναι και ελίες

Γιατί γιορτάζουν στό νησί μπόλικες εκκλησίες

Στό καφενείο του χωριού οί φίλοι νά γλεντήσου

Άλλοι νά φέρουν τά παιδιά εδώ νά τά βαφτήσου

Βλέπεις μωρά νά τά κρατούν μέσα στήν αγκαλιά τους

Γιατί τά φέρνουν νά τά δούν ο πάππους η γιαγιά τούς

Άν βρούν λίγα δολάρια έρχονται οί καημένοι

Ανθρώποι που στή ξενητιά ήτανε ξεχασμένοι

Στά ξένα κάποιος που έχασε εκεί τόν άνθρωπο του

Θά έρθει γιά νά κάμουνε και τό μνημόσυνο του

Όλα αυτά κι άλλα πολλά έχει τό καλοκαίρι

Μέχρι νά φύγουνε ξανά πάλι στά ξένα μέρη

Έχει και διασκέδαση στού κάθενος του γούστου

Σιγά σιγά αναχωρούν στά μέσα του Αυγούστου

Μετά τής μερτωνήτησας Σεπτέμβρη σάν κοντεύει

Τό πλοίο που τή Κάρπαθο αρχίζει και μαζεύει

Εμείς και εμείς θά μείνουμε νά δώσουμε αγώνα

Γιά νά τό ξεπεράσουμε και φέτος τό χειμώνα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΛΑΓΩΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.