Η Δήλος ήταν η «αρχαία off shore», απαλλαγμένη από τέλη και δασμούς. Γιατί τη συγκρίνουν με το Χονγκ Κονγκ. Στη Δήλο λειτουργούσε και το μεγαλύτερο σκλαβοπάζαρο (βίντεο)…

Η Δήλος βρίσκεται στη μέση του Αιγαίου και γύρω της σχηματίζουν κύκλο τα υπόλοιπα νησιά, τα οποία για τον λόγο αυτό, ονομάζονται Κυκλάδες. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η Δήλος αρχικά ήταν ένας βράχος που κινιόταν στο πέλαγος και το κάλυπταν τα κύματα, μέχρι που βρήκε εκεί καταφύγιο η Λητώ για να γεννήσει τα δίδυμα, παιδιά του Δία, τον Απόλλωνα και την Αρτέμιδα.

Η Λητώ ήταν κυνηγημένη από την Ήρα, η οποία, θυμωμένη για την απιστία του Δία, είχε δώσει εντολή να μη δεχτεί κανένας τόπος τη Λητώ για να γεννήσει. Ο Δίας παρακάλεσε τότε τον Ποσειδώνα, να στερεώσει τον άδηλο βράχο του Αιγαίου, ώστε να γεννήσει εκεί η Λητώ. Έτσι ο βράχος, από άδηλος έγινε «Δήλος». Το νησί απέκτησε, όχι μόνο μια σταθερή θέση στο Αιγαίο, αλλά και το Ιερό του Απόλλωνα. Από το 166 π.Χ η Δήλος έγινε φορολογικός παράδεισος της εποχής. Αυτό το οφείλει στους Ρωμαίους που ήθελαν να ανταγωνιστούν το μονοπωλιακό εμπόριο της Ρόδου. Για να το πετύχουν απάλλαξαν τη Δήλο από τέλη και δασμούς δημιουργώντας την πιο «αρχαία off shore».

Στο νησί, εκτός από το εμπόριο, αναπτύχθηκε και ένα μεγάλο σκλαβοπάζαρο. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν στη Δήλο τα σημάδια από τους πασσάλους, όπου έδεναν τους σκλάβους για να τους «εκθέσουν» πριν τους πουλήσουν….

Πηγή: Μηχανή του Χρόνου

Leave a Reply

Your email address will not be published.