Συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

«Δεν πρέπει να χάσει ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός της περιφέρειας τον πολιτικό τους χαρακτήρα»

Στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 04 Ιουνίου,  με 26 θέματα ημερησίας διατάξεως και 6 εκτός και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 για την έγκριση δέκα (10) Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, συμμετείχε η περιφερειακή σύμβουλος της Νησιωτικής Ανατροπής, Άννα Μαυρουδή.

1η Συνεδρίαση (17 Ιουνίου 2015)

Χωρίς να αμφισβητούμε την ορθή αποτύπωση των οικονομικών πεπραγμένων στους πίνακες διάρθρωσης εσόδων-εξόδων που παρουσιάστηκαν από τις υπηρεσίες της ΠΝΑι και χωρίς να διαφωνούμε με τις καθ΄όλα ορθές επισημάνσεις των υπηρεσιών, καταψηφίσαμε τον απολογισμό της Περιφέρειας 2014, με κριτήριο τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Όπως επεσήμανε η περιφερειακή σύμβουλος Α.Μαυρουδή «η έγκριση του απολογισμού δεν είναι  για εμάς μια τυπική διαδικασία σύγκρισης αριθμών αλλά μια πολιτική πράξη καθώς σε αυτόν αποτυπώνεται η αποτυχία ανάδειξης της αναπτυξιακής διάστασης της Περιφέρειας, με κατακερματισμένο προγραμματισμό έργων, που σε συνδυασμό με την έλλειψη κατάλληλων θεσμικών διαδικασιών και εργαλείων για διαβούλευση, καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών και του απαραίτητου επανασχεδιασμού των αναπτυξιακών δράσεων με προοδευτικό, κοινωνικό πρόσημο, ενδεχομένως να οδηγούμαστε σε καθεστώς ευνοιοκρατίας, αδιαφάνειας και ανεκμετάλλευτων πόρων. Ιεραρχούμε ως μείζονα προτεραιότητα την διοχέτευση ανενεργών αναπτυξιακών πόρων προς τα Επαρχεία, με ισότιμη κατανομή και διαφάνεια, αλλά και τον επαναπροσανατολισμό και την επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων στην κατεύθυνση της ενίσχυσης ενός εναλλακτικού παραγωγικού μοντέλου και της δημιουργίας αναγκαίων έργων υποδομής.»

Αλλά και οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τα παραπάνω συμπεράσματα και την ανεπάρκεια των διοικούντων να προγραμματίσουν και να εκτελέσουν έργο.  Ο βαθμός ολοκλήρωσης του προϋπολογισμού είναι εκείνος που απεικονίζει τη δυνατότητα της περιφέρειας να παράξει έργο (ορίζεται σαν ποσοστό των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με αυτές που προϋπολογίστηκαν). Εν προκειμένω, ο συνολικός βαθμός ολοκλήρωσης του προϋπολογισμού για το 2014 ήταν μόνο 25% και ειδικά των επενδύσεων ήταν το θλιβερό ποσοστό του 16%. Δηλαδή η περιφερειακή αρχή το 2014 εκτέλεσε ένα πολύ μικρό μέρος των έργων που είχε προγραμματίσει  (στα 6 έργα που προγραμματίζονται 6 έργα, εκτελείται ένα), και μάλιστα χωρίς να υπάρχει έλλειψη χρημάτων αφού μετέφερε στο 2015 αχρησιμοποίητο υπερβολικό χρηματικό υπόλοιπο 59 εκατομμυρίων που αντιστοιχεί στο 66% των εσόδων ή στο 50% του προϋπολογισμού. Ποσά που είναι «παρκαρισμένα» κυρίως στις εμπορικές τράπεζες συμβάλλοντας στις ανάγκες ρευστότητάς τους, αντί να επενδύονται σε αναπτυξιακά έργα στα νησιά μας.

 

Ως προς την Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α τριμήνου 2015, παρά τον μικρό βαθμό εκτέλεσης των επενδύσεων (5%), δηλώσαμε παρών, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες της αρχής του έτους και την αναμενόμενη συνολική εκτίμηση και αποτίμηση μας για την εκτέλεση του προϋπολογισμού στο τέλος του έτους. Η Νησιωτική Ανατροπή θα παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού, τονίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, ορθή κατανομή των πόρων και ανάδειξη των χρόνιων προβλημάτων που αποτελούν τροχοπέδη για αποτελεσματικότερη λειτουργία, όπως η υποστελέχωση αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης.

Αντίθετα, υπερψηφίσαμε τους όρους δημοπράτησης και ορισμού επιτροπών δημοπρασίας έργων:

– ανάπλαση οικισμών μικρού και μεγάλου χωριού Αγαθονησίου

– εργασίες συντήρησης Σφαγείου Ρόδου και επαρχιακής οδού Ρόδου-Καλλιθέας

– συντήρηση οδικού δικτύου Μυκόνου. Ψηφίσαμε θετικά για:

-την αποπεράτωση περιβάλλοντα χώρου και βελτίωση ανελκυστήρα δημοτικού σχολείου Απερίου

– τις  μετακινήσεις των αιρετών

Συμφωνήσαμε με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας για την διαμόρφωση λιμένος -Καμάρες Σίφνου, ένα έργο το οποίο από το 1999 παραμένει στο στάδιο των μελετών και αναμένει την ένταξή του σε συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

Εγκρίναμε επίσης δαπάνες διαφόρων έργων τα οποία είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2015, αλλά και ανεξόφλητες του 2014, με εξαίρεση τέσσερις (4) μελέτες με την επισήμανση από την περιφερειακή σύμβουλο Α.Μαυρουδή ότι: «Οι μελέτες για το παραεμπόριο και για τις επιπτώσεις της άρσης της εξαίρεσης των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ στα νησιά μας είναι χρήσιμες, αρκεί να μην είναι υπερκοστολογημένες, να μην πάμε στις γνωστές απευθείας αναθέσεις, να εκπονηθούν από ένα δημόσιο επιστημονικό, ερευνητικό φορέα και να μην γίνει κατάτμηση του έργου σε 20 χίλιαρα για 4 διαφορετικές μελέτες, όπως εισηγήθηκε η περιφερειακή αρχή ενώ μπορούν να είναι 2″.

Εκφράσαμε τις επιφυλάξεις μας και δηλώσαμε παρών σε θέματα που αφορούν την κατακύρωση διαγωνισμών έργων σε εταιρίες με διαπιστωμένα αδικήματα που αφορούν την επαγγελματική τους ιδιότητα.

Όσον αφορά τις δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, υπερψηφίσαμε τις δαπάνες, πλην εκείνων οι οποίες είτε κρίνονται υπερβολικού ύψους είτε είναι άνευ αντικειμένου που να προάγει την παραγωγή και όχι την εισαγωγή και κατανάλωση πολιτιστικών προϊόντων.

            Τέλος, με αφορμή

-την παράταση της συντήρησης του οδικού δικτύου Μήλου (2014), επισημάναμε την ανάγκη για επίλυση των προβλημάτων που άπτονται του ΠΕΣΔΑ και χρειάζονται τη συνεργασία των Δήμων, όπως είναι η εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους.

– την καταστροφή υλικού της περιφέρειας, τονίσαμε την ανάγκη προώθησης της ανακύκλωσης σε όλες τις υπηρεσίες και στα επαρχεία της περιφέρειας.

 

2η Συνεδρίαση (17 Ιουνίου 2015)

Βασιζόμενοι σε ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων ή τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εγκρίναμε τις περισσότερες από τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις διατυπώθηκαν επιφυλάξεις αλλά και επισημάνσεις και παρατηρήσεις.

Ενδεικτικά,

Στο 3ο θέμα, που αφορούσε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου «Τοιχίο προστασίας ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής, στην περιοχή όπου βρίσκεται εγκατεστημένη η ξενοδοχειακή μονάδα “ΔΑΙΔΑΛΟΣ”, στην Κω, η περιφερειακή σύμβουλος διαφώνησε με την εισήγηση για τους κάτωθι λόγους: 1. Υπάρχει σαφής καταπάτηση του αιγιαλού, 2. Η διάβρωση της ακτογραμμής και των πρανών λόγω έντονου αιολικού και κυματικού δυναμικού αποτελεί ζήτημα πολιτικής προστασίας και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά.

 

Στο 6ο θέμα, που αφορούσε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου Μετεγκατάστασης Πλωτής Μονάδας εντατικής εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων και δημιουργία ενιαίας μονάδας με υφιστάμενη μονάδα του ίδιου φορέα με το σύστημα πλωτών ιχθυοκλωβών, στην Κάλυμνο, η περιφερειακή σύμβουλος επεσήμανε την ιδιαίτερη βαρύτητα της ομόφωνα αρνητικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλύμνου και έθεσε ερωτήματα στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με το περιεχόμενο καταγγελιών από την Ομοσπονδία Παράκτιων Αλιέων, οι οποίες αναφέρονται στο απόσπασμα του πρακτικού. Έλαβε την απάντηση ότι δεν έχει φτάσει σε αυτόν καμία καταγγελία.

 

Στο 10ο θέμα, που αφορούσε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε)  με θέμα  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα   Αλιείας  & Θάλασσας 2014-2020, η περιφερειακή σύμβουλος συμφώνησε με την εισήγηση της υπηρεσίας, επισημαίνοντας την ανάγκη για αποτίμηση του προηγούμενου προγράμματος 2007-2013 έτσι ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραβλέψεις του παρελθόντος και να σχεδιαστούν δράσεις που να έχουν το μέγιστο δυνατό θετικό αντίκτυπο στην αλιεία και τους αλιείς. Παρέθεσε 2 παραδείγματα προβληματικού σχεδιασμού ο οποίος έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους παράκτιους αλιείς αλλά και έχει στερήσει πόρους από τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών: την μη πληρωμή των δορυφορικών συστημάτων, αν και υποτίθεται ότι ήταν ενταγμένο έργο, αλλά και την υπαγωγή σε επιλέξιμες επενδυτικές χρηματοδοτήσεις έργων καθαρά ψυχαγωγικού χαρακτήρα, αντί για κλαδικές παραγωγικού χαρακτήρα.

 

Τέλος, στο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, που αφορούσε την παραχώρηση έκτασης 6000τμ Καλλιθέα Ρόδου στην ΕΠΣ Δωδεκανήσου, η περιφερειακή σύμβουλος συμφώνησε με την εισήγηση αφού έθεσε ερωτήματα σχετικά με την νομική κάλυψη της παραχώρησης, ελλείψει επικαιροποίησης της απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (ΓΓΔΠ) και επεσήμανε την ανάγκη για διασφάλιση της νομιμότητας των όποιων αθλητικών εγκαταστάσεων με γνώμονα την ασφάλεια θεατών και αθλητών.

Leave a Reply

Your email address will not be published.