ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΧΡΙΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀνακοινοῦται ὅτι:

1) Κατὰ τὴν 24ην Δεκεμβρίου 2015, παραμονή τῶν Χριστουγέννων, ἡμέρα Πέμπτη, ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες, ὁ Ἑσπερινός καὶ ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου στοὺς Ἱεροὺς  Ναοὺς  θὰ ἀρχίσουν τὴν 7ην πρωϊνή.

2) Κατὰ τὴν Ἁγία Νύχτα τῶν Χριστουγέννων, Παρασκευή 25-12-2015, οἱ κώδωνες τῶν Ἐνοριῶν τῆς πόλεως Καλύμνου θὰ χτυπήσουν τὴν 5ην πρωϊνή γιὰ τὸν Ὄρθρον καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου.

3) Στὶς  Ἱερὲς Μονὲς τῆς Νήσου θὰ κτυπήσουν οἱ κώδωνες, κατὰ τὴν μοναστικὴ τάξη, τὴν 11ην νυκτερινὴ τῆς 24ης Δεκεμβρίου γιὰ τὸν Ὄρθρο καὶ τὴν Θεία Λειτουργία τῶν Χριστουγέννων, καθὼς καὶ στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς: Παναγίας Ἀργινώντα, Ἁγίας Τριάδος Βαθέως, Ἁγίων Ἀποστόλων Ἄργους καὶ Παναγίας Μυρτιῶν.

4) Τὸ ἑσπέρας τῆς 26ης Δεκεμβρίου, ἡμέρα Σάββατον καὶ ὥρα 5ην  ἀπογευματινή, θὰ τελεσθεῖ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς εἰς τὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸν Ναὸν ἁγίου Στεφάνου χοροστατοῦντος τοῦ Μητροπολίτου κ. Παϊσίου μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς πόλεως, τὴν δὲ πρωΐα τῆς Κυριακῆς 27ης Δεκεμβρίου θὰ τελεσθεῖ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Σωτῆρος Χριστοῦ μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ τελεσθῇ ἐπίσημος Δοξολογία ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους 2016, βάσει τοῦ σχετικοῦ προγράμματος τοῦ Ἐπαρχείου Καλύμνου, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς πόλεως.

6) Τὴν παραμονὴ τῶν Θεοφανείων, Τρίτη 5-1-2016  καὶ ὥρα 6 π.μ., ὁ Ὄρθρος, οἱ Μεγάλες Ὧρες τῶν Θεοφανείων, ὁ Εσπερινός μὲ τὴν Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καὶ ὁ Μ. Ἁγιασμός.

7) Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια, Τετάρτη 6-1-2016, ὁ Ὄρθρος, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου καὶ ὁ Μέγας Ἁγιασμός ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, 7 π.μ- 10 π.μ.

Στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ θὰ τελεσθῇ ὁ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου καὶ ὁ καθαγιασμὸς τῶν ὑδάτων, ὁ ὁποῖος θὰ λάβῃ χώρα 10:30 πρωϊνὴ ἐντὸς τοῦ Ναοῦ.

Τὴν 11ην πρωινήν, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καὶ τῶν ἀρχῶν, ἀφοῦ σχηματιστεῖ ἱερὰ πομπὴ κατὰ τὴν τάξιν, ἡ ὁποία πομπὴ θὰ κατευθυνθῇ στὴν καθιερωμένη προβλήτα καὶ θὰ γίνῃ ὁ καθαγιασμὸς τῶν ὑδάτων διὰ τῆς ρίψεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν θάλασσα.

8) Τὸ ἑσπέρας τῆς Τετάρτης 6-1-2016 καὶ ὥρα 5η ἀπογευματινή, στὸν ἑορτάζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Χώρας Καλύμνου, θὰ τελεσθῇ Μέγας Ἀρχιερατικὸς Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Παϊσίου, τὴν δὲ πρωΐαν τῆς 7η Ἰανουαρίου 2016 Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΥΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Από την Ιερά Μητρόπολη ανακοινώνεται ότι οι κολυμβητές πού επιθυμούν να λάβουν μέρος εις την κατάδυσιν του Τιμίου Σταυρού την ημέρα των Θεοφανείων, στις 6 Ιανουαρίου 2016 και ημέρα Τρίτη, όπως προσέρχονται καθημερινά στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως, από τις 22 Δεκεμβρίου 2015 έως 3 Ιανουαρίου 2016 και από ώρα 10.30΄ πμ έως 13.30΄μμ, για να δηλώσουν συμμετοχή, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή την φοιτητική.Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο παιδιά Γυμνασίου, Λυκείου και φοιτητές και εργαζόμενοι, ηλικίας 15-20 ετών.

 

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.