Ακολουθεί η πρόσκληση και το πρόγραμμα ημερίδας διαβούλευσης του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Α.Ε. Ν.Α.
Πρόγραμμα Ημερίδας
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Παρασκευή 05 Ιουνίου 2015, Ρόδος
Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, Ρόδος
11:30-11:40 Προσέλευση – Εγγραφές
11:40-12:00 Χαιρετισμοί
12:00-12:30 Το Πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης στο
Νότιο Αιγαίο.
Κωνσταντίνος Πατλιτζιάνας, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Phd – Στέλεχος Κέντρου
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
12:30-13:00 Παρουσίαση δράσεων έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΝ» και αποτελεσμάτων Διαβούλευσης
για τη Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη στο Νότιο Αιγαίο.
Αριστέα Αλεξίου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, M.Eng, M.A Κοινωνιολογία –
Διαχειρίστρια ΕΞΕΛΙΞΙΣ- Σύμβουλοι Ανάπτυξης
13:00-13:15 Διάλειμμα
13:15-13:30 Προοπτικές αξιοποίησης νέων μορφών ενέργειας: Η περίπτωση του LNG και
τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Αδάμης Μητσοτάκης, Συνεργάτης Ερευνητής – Πρόγραμμα Archipelago- LNG,
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA)
13:30-14:30 Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας- Τοποθετήσεις- Προτάσεις για τη Βιώσιμη
Ενεργειακή Ανάπτυξη στο Νότιο Αιγαίο
14:30 Ελαφρύ γεύμα – Μπουφέ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.doc

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΝ.doc

Leave a Reply

Your email address will not be published.