Θέμα: «Διαβούλευση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) Δήμου Καρπάθου»

Σας ενημερώνουμε  ότι σχετικά με την υλοποίηση του  «Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Καρπάθου» το οποίο υλοποιήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την Επιστημονική Ομάδα του επικ. καθ. κ. Αραβώση (Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και Πρόεδρο της μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος του ΤΕΕ).

Το παρόν σχέδιο ερευνά όλες εκείνες τις εργασίες που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να αναβαθμιστεί συνολικά και σταδιακά η διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων στο Δήμο, με έμφαση στην πρόληψη, την οικιακή κομποστοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση και την επέκταση και αναβάθμιση των προγραμμάτων ανακύκλωσης – εναλλακτικής διαχείρισης, όπως επίσης και η διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης δράσεων διαχείρισης ΑΣΑ σε αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις (ενδεικτικά κομποστοποίηση πράσινων αποβλήτων ή και άλλων βιοαποβλήτων μετά από διαλογή στην πηγή), είτε αποκλειστικά για το Δήμο Καρπάθου είτε σε συνεργασία με όμορους Δήμους, οι οποίες θα εντάσσονται οργανικά και λειτουργικά στο ευρύτερο Περιφερειακό Σχέδιο. Επίσης, επιδιώκεται να υιοθετηθούν καινοτόμες, πρότυπες τεχνολογίες και μέθοδοι διαχείρισης μέσα από την διερεύνηση των διεθνών πρακτικών, αλλά και από την τεχνογνωσία του ΕΜΠ από την συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων.

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Καρπάθου έχει αναρτηθεί από σήμερα …30/09/206 σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου (www.karpathos.gr) και παρακαλούμε να διατυπώσετε τις Απόψεις – Προτάσεις – Επισημάνσεις σας επί του Σχεδίου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δ/νση  dimoskarpathou@gmail.com είτε εγγράφως με αίτημα σας στο Δήμο Καρπάθου, μέχρι 07/10/2016.

                                                                          Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Leave a Reply

Your email address will not be published.