Διαγωνισμοί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την συντήρηση της Επ. Οδού Ρόδου Καλλιθέας και των Σφαγείων Ρόδου

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση επαρχιακής οδού Ρόδου – Καλλιθέας» µε συνολικό προϋπολογισμό 500.000,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 28/07/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή και περισσότερες πληροφορίες από την έδρα της υπηρεσίας Πλατεία Ελευθερίας, μέχρι τις 23/07/2015 ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22413-63163 – FAX επικοινωνίας 22413-63139.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες Συντήρησης Σφαγείων Ρόδου» µε συνολικό προϋπολογισμό 66.000,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04/08/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή και περισσότερες πληροφορίες από την έδρα της υπηρεσίας Πλατεία Ελευθερίας, μέχρι τις 30/07/2015 ημέρα Πέμπτη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22413-63163 – FAX επικοινωνίας 22413-63139.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.