Ταξινόμηση και Αρχειοθέτηση μέρους του Αρχείου του Δήμου  

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ταξινόμησης και αρχειοθέτησης του αρχείου του Δήμου για το τμήμα που αφορά τον Δήμο Μανδρακίου και μέρος του Δήμου Νισυρίων. Το μεγαλύτερο μέρος του αρχείου που διασώθηκε ανασύρθηκε από μια αποθήκη του Δήμου. Σήμερα το αρχείο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που στεγάζεται το ΚΕΠ και είναι επισκέψιμο. Η αρχειοθέτηση θα συνεχιστεί με το αρχείο που βρίσκεται στην κοινότητα Εμπορειού και στην κοινότητα των Νικειών

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.