ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες αρκετά μεγάλης κλίμακας καταστροφικών φαινομένων, σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο. Η συχνότητα και η έντασή τους αυξάνεται μαζί με τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και με το κόστος για την αποκατάσταση των ζημιών που προκαλούν να υπερβαίνει αρκετές δεκάδες δις €. Με τις φυσικές καταστροφές να αποτελούν μια σύγχρονη μάστιγα και να επηρεάζουν την ανάπτυξη και την ευημερία των λαών, με τις επιπτώσεις τους να είναι τεράστιες, και με την καταγραφή πλέον για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, περισσοτέρων θυμάτων από φυσικές καταστροφές, παρά από πολέμους ή επιδημίες.

Παρόλα αυτά όμως, η συχνότητα με την οποία αντιμετωπίζονται με δυσμενείς επιπτώσεις στο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα μειώνεται συνεχώς εξαιτίας της σημαντικής προόδου που έχει σημειωθεί στην πρόβλεψη, ετοιμότητα, προειδοποίηση και στην αντιμετώπιση.

Η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Καταστροφών

Η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Καταστροφών (International Day for Disaster Reduction – IDDR) καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών το 1989 και αποτελεί μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα της Διεθνούς Στρατηγικής Μείωσης Καταστροφών (Strategy for Disaster Reduction – ISDR). Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. αποφάσισε με το ψήφισμα 64/200 να οριστεί η 13η Οκτωβρίου ως η Διεθνής ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών.

Σκοπός της ημέρας αυτής είναι να αυξηθεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη μείωση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές αλλά και η συνεργασία λαών και κρατών για τη διαχείριση των προβλημάτων και των επιπτώσεών τους. Την ημέρα αυτή διοργανώνονται εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την απόκτηση της σχετικής παιδείας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των καταστροφών μέσω ενεργειών πρόληψης και ετοιμότητας, με το σκεπτικό ότι, ενώ ο άνθρωπος αδυνατεί να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης, είναι όμως δυνατόν να μειώσει τις καταστροφικές τους συνέπειες.

Η πρωτοβουλία Step Up για τη Διεθνή Ημέρα Μείωσης των Καταστροφών της ISDR ξεκίνησε το 2011 και επικεντρώνεται κάθε χρόνο σε μια διαφορετική ομάδα των εταίρων: στα παιδιά και τους νέους (2011), τις γυναίκες και τα κορίτσια (2012), τα άτομα με ειδικές ανάγκες (2013), στον πληθυσμό 3ης ηλικίας (2014), ενώ το θέμα για το 2015 επικεντρώνεται στη χρήση των παραδοσιακών, αυτοχθόνων και τοπικών γνώσεων. Η Διεθνής Ημέρα για τη Μείωση των Καταστροφών (IDDR) ενθαρρύνει κάθε πολίτη και κάθε κυβέρνηση να λάβει μέρος στην οικοδόμηση πιο προσαρμοστικών στις καταστροφές, κοινοτήτων και εθνών.

Ηλίας Β. ΑΡΓΥΡΗΣ
Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός
Προϊστ. Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας Δ.Ρόδου

Leave a Reply

Your email address will not be published.