Υποβολή Προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2015

Ο Δήμος μας σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς έχουν υποβάλει δύο προτάσεις στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE. Οι δύο προτάσεις που έχουν υποβληθεί είναι οι παρακάτω:

  1. Business-Based Biodiversity Strategy for South Aegean Small Islands: Concrete actions in Chalki, Nisyros, Symi, Tilos.

Οι δράσεις αφορούν:

Διαχείριση βοσκοτόπων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων – Έργα επίδειξης παραγωγής υψηλής ποιότητας γεωργικών & κτηνοτροφικών προϊόντων, Συνδυασμός χρηματοδότησης με επιχειρηματίες και τράπεζες, Μεταποίηση – Τυποποίηση – Πιστοποίηση – Μεταφορά – Διάθεση προϊόντων. Προστασία και ανάδειξη της παράκτιας και θαλάσσιας βιοποικιλότητας και συν-διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και αλιείας στο Νότιο Αιγαίο – Αποτύπωση της παράκτιας-θαλάσσιας βιοποικιλότητας, Αναλυτική αλιευτική μελέτη των ιχθυοπληθυσμών και του θαλάσσιου οικοσυστήματος, Μελέτη Bάσης Θαλάσσιων Αλιευτικών Πόρων & Αποθεμάτων, Κοινωνικό-οικονομική μελέτη, Συν-διαχείριση βιοποικιλότητας και αλιείας / Εκτίμηση και προτάσεις εναλλακτικών, επαγγελματικών  δραστηριοτήτων, π.χ. αλιευτικός τουρισμός, τεχνητοί ύφαλοι, κλπ., Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου για το θαλάσσιο περιβάλλον & την αλιεία. Ανάδειξη της Παράκτιας Βιοποικιλότητας και παράκτιας ζώνης μέσω της προστασίας μικρών υγροτόπων και αμμοθινών και φυσικών αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών φυσικών σχηματισμών – Έργα επίδειξης. Προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας και γεωποικιλότητας μέσα από δίκτυα επικοινωνίας, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών – Έργα επίδειξης δημιουργίας δικτύων επίσκεψης σημαντικών τόπων βιοποικιλότητας ή/και γεωποικιλότητας, Συντήρηση και ανάδειξη υφιστάμενων μονοπατιών, Έργα προστασίας και προσβασιμότητας ηφαιστείου Νισύρου & υποθαλάσσιων ηφαιστείων, θερμών πηγών και ενάλιων αρχαιοτήτων από επισκέπτες, τουρίστες ή/και ειδικούς επιστήμονες,γεωλόγους, κλπ., Υποδομή συγκέντρωσης, ενημέρωσης, εκκίνησης και διάχυσης των επισκεπτών, Πιλοτική λειτουργία- Έκδοση υλικού Συντονιστής της πρότασης είναι το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη – CISD

Στην πρόταση συμμετέχουν:

Δήμοι Νισύρου, Σύμης, Τήλου,

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών)

Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών (ΕΔΜΝ)

Πάρκο Τήλου

Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη – CISD

Προϋπολογισμός ύψους 2.500.000 ευρώ.

  1. ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Θέμα της πρότασης είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός υπολογιστικού εργαλείου το οποίο θα εκτιμά την έκθεση του πληθυσμού σε αέριους ρύπους που εκπέμπονται από φυσικές πηγές όπως π.χ ηφαίστεια. Η εγκατάσταση και πιλοτική εφαρμογή του παραπάνω εργαλείου προτείνεται να πραγματοποιηθεί στη Νίσυρο καθώς πρόκειται για κατοικημένο ηφαιστειογενές νησί του αιγαίου με μικρή έκταση στο οποίο λαμβάνουν χώρα υδροθερμικές εκρήξεις, υπάρχουν ενεργές φουμαρόλες ενώ διαθέτει καλδέρα στην οποία βρίσκεται ο μεγαλύτερος υδροθερμικός κρατήρας στον κόσμο.

Συντονιστής είναι Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών του ΕΚΕΦΕ ¨ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ¨ και συμμετέχουν

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ARTEMIS AEROSURVEY

EVOLUTION PROJECTS+

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Προϋπολογισμός ύψους 1.650.000 ευρώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.