Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ) στο πλαίσιο προσφοράς και στήριξης στους μαθητές διεξάγει πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Διαγνωστικά Τεστ.

Παράλληλα, προσφέρει 5.000 υποτροφίες φοίτησης για μαθητές Α’ και Β’ Λυκείου σε όλη την Ελλάδα. Συγκεκριμένα κάθε συμμετέχουσα φροντιστηριακή μονάδα θα προσφέρει δύο θέσεις υποτροφίας (μία για την Α΄ Λυκείου και μία για τη Β΄ Λυκείου).

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί μέσω των διαγνωστικών τεστ που θα διεξαχθούν στις φροντιστηριακές μονάδες και συμμετέχουν στο πρόγραμμα  “ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ”. Επίσης, πέρα από την επίδοση, η τελική μοριοδότηση θα περιλαμβάνει πέντε εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

 

Διαγνωστικά Τεστ 2 & 3 Σεπτεμβρίου

Τα Διαγνωστικά Τεστ θα είναι ανάλογα με τα διαγνωστικά τεστ ή τεστ κατάταξης που είναι ευρύτατα διαδεδομένα στο εξωτερικό και διεξάγονται στην αρχή της εκπαιδευτικής περιόδου, προκειμένου να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες των μαθητών και να τοποθετηθούν οι μαθητές σε επίπεδα.

Το κάθε μάθημα θα χωρίζεται σε γνωστικές ενότητες που έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες τάξεις και κάθε ενότητα θα εξετάζεται με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που θα αφορούν σε βασικές γνώσεις, έννοιες και μεθοδολογίες. Στο πλαίσιο του τεστ θα εξετάζονται μαθήματα τα οποία θα εξετάζονται τελικά στις πανελλαδικές και στα οποία υπάρχει συνάφεια και συνέχεια στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται από χρονιά σε χρονιά.

Για τους μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στη Α’ Λυκείου θα διεξαχθούν την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 11.30 το πρωί και θα είναι διαθέσιμο ένα ενιαίο τεστ.
  • Στο τεστ της Α’ Λυκείου θα εξεταστούν τα εξής µαθήµατα: Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηµατικά.

Για τους μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στη Β’ Λυκείου θα διεξαχθούν την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 11.30 το πρωί και θα  είναι διαθέσιμα 2 τεστ:

  • Ένα για τους μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν στην Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα, Άλγεβρα, Αρχαία Ελληνικά.
  • Ένα για τους μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν στην Ο.Π. Θετικών Σπουδών στα μαθήματα Νεοελληνική Γλώσσα, Άλγεβρα, Φυσική.

Το κάθε τεστ θα αποτελείται από 30-40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (µε τέσσερις επιλογές) και θα είναι σύντοµης διάρκειας (έως 40΄ λεπτά).

Οι ενδιαφερόµενοι µαθητές πριν από την υποβολή της αίτησης συµµετοχής τους να επικοινωνήσουν µε το φροντιστήριο της επιλογής τους για την επιβεβαίωση των διαθέσιµων ηµεροµηνιών διεξαγωγής των τεστ στο φροντιστήριο.

  • Όσοι από τους µαθητές επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για υποτροφία θα πρέπει να προσέλθουν για να δώσουν το τεστ υποχρεωτικά στις 11.30 π.µ., στις ηµεροµηνίες που έχουν καθοριστεί.
  • Όσοι µαθητές επιθυµούν να συµµετάσχουν στα ∆ιαγνωστικά Τεστ, αλλά δεν ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι για υποτροφία, θα µπορούν να εξεταστούν αργότερα την ίδια ηµέρα ή άλλη ηµέρα σε χρόνο που θα καθοριστεί από την κάθε συµµετέχουσα φροντιστηριακή µονάδα (επικοινωνήστε µαζί τους).

Τα φροντιστήρια που συμμετέχουν στο παραπάνω πρόγραμμα, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναγράφονται στη διεύθυνση:

http://www.oefe.gr/el/static/refresher-exam-topics_el.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published.