ΕΒΕΔ LOGO

www.ebed.gr

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακές Δράσεις Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων», υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον δημιουργίας ψηφιακών δράσεων για την μείωση της γραφειοκρατίας και υποστήριξης ψηφιακών εμπορικών εκθέσεων και εφαρμογών e-commerce για τα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Το Έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση πάγιων και εκπεφρασμένων αναγκών της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, που απαρτίζεται στη συντριπτική του πλειοψηφία από επιχειρήσεις πολύ μικρού και μικρού μεγέθους, προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

(α) Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας,

(β) Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Νομού Δωδεκανήσου τους σε εθνικό & διεθνές επίπεδο και

(γ) Προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στο Νομό Δωδεκανήσου.

Ανάδοχος: Ένωση εταιριών DOTSOFT Α.Ε. – Unisystems Α.Ε.

ΕΒΕΔ ΕΣΠΑ LOGO

Leave a Reply

Your email address will not be published.