ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΦΑΝΤΟΥ

«ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ»

Πρόσκληση μελών για την τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου. Ημέρα Κυριακή 14 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γενικού Λυκείου Άφαντου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επομένη Κυριακή 21 Φεβρουαρίου στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Εκλογές για το νέο διοικητικό συμβούλιο, για την νέα εφορευτική επιτροπή και για την νέα εξελεγκτική επιτροπή. Οι εκλογές θα γίνουν μια εβδομάδα μετά την γενική συνέλευση, δηλαδή στις 21 Φεβρουαρίου στον ίδιο χώρο που θα γίνει η γενική συνέλευση και από ώρας 12.00 έως 15.00. Σε περίπτωση μη απαρτίας της γενικής συνέλευσης της 14 Φεβρουαρίου οι εκλογές θα γίνουν στις 21 Φεβρουαρίου αμέσως μετά την γενική συνέλευση. Οι υποψήφιοι για το Δ. Σ., την εφορευτική επιτροπή και την εξελεγκτική επιτροπή του συλλόγου πρέπει να καταθέσουν τις υποψηφιότητες τους στην πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του συλλόγου μας κ. Καραολανη Φλώρα, το αργότερο δυο ήμερες πριν τις εκλογές, δηλαδή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου. Δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεσθε έχουν τα μέλη που έχουν ταχτοποιήσει την ετήσια συνδρομή τους στον σύλλογο.

Θέματα Γενικής Συνέλευσης.

  • Εκλογή προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης αποτελούμενη από Α) Πρόεδρο, Β) Γραμματέα, Γ) Μέλος.
  • Διοικητικός απολογισμός του απερχόμενου διοικητικού συμβούλιου.
  • Έγκριση του διοικητικού απολογισμού.
  • Οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου διοικητικού συμβούλιου
  • Έγκριση του οικονομικού απολογισμού
  • Απαλλαγή του Δ.Σ.
  • Προτάσεις για την μελλοντική πορεία των δραστηριοτήτων μας
  • Εκλογές
  • Τέλος της γενικής συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.