Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κώου καὶ Νισύρου, ἀνακοινώνει ὅτι ὁλοκληρώθηκε ἡ ἐκτύπωση τοῦ τόμου μὲ τίτλο «Ἱερὰ Μητρόπολις Κώου καὶ Νισύρου. Παρελθὸν καὶ παρόν».

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.