Από 1 Ιουλίου 2016, η ΔΕΗ προσφέρει ενιαία έκπτωση 15% σε όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης και τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 36 δόσεις. Η παροχή έκπτωσης, θα δοθεί σε πελάτες που έχουν εξοφλήσει τους λογαριασμούς τους. Συγχρόνως, υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμιστούν οι οφειλές, τόσο των οικιακών, όσο και των επαγγελματικών πελατών σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς προκαταβολή έως και την 31 Ιουλίου του 2016.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση τιμολογίων στην ιστορία της ΔΕΗ» αναφέρει ο διευθυντής τύπου και ΜΜΕ της ΔΕΗ Ανδρέας Πετσίνη και συμπληρώνει «αυτοί που δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους επιβαρύνουν και τους υπόλοιπους που πληρώνουν». Ωστόσο, η έκπτωση θα ενσωματωθεί απευθείας στο λογαριασμό του πελάτη, χωρίς να χρειαστεί από εκείνον κάποια κίνηση. Η έκπτωση αυτή, θα είναι μηνιαία και όχι ετήσια.

 Αναλυτικότερα στο νομό Δωδεκανήσου η εικόνα των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις 30 Απριλίου είναι:

1.Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται στα 113,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 42,6% του συνόλου των πελατών του νομού Δωδεκανήσου, ποσοστό πολύ υψηλό συγκριτικά με τους υπόλοιπους νομούς.

2.Οι οφειλές των οικιακών πελατών αγγίζουν το 37,8%, εκ των οποίων το 28,2% αφορά οφειλές λογαριασμών άνω των χιλίων ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν μόνο στο 24% των οικιακών οφειλετών.

3.Το ποσοστό των επαγγελματικών πελατών που οφείλουν ανέρχεται στο 61,8%, εκ του οποίου το 52% αφορά οφειλές λογαριασμών άνω των 3.000 ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 24% των επαγγελματικών οφειλετών. Ενδεικτικά, 150 επαγγελματικοί πελάτες συγκεντρώνουν το 26% των αντίστοιχων οφειλών. Οι οφειλές των ξενοδοχειακών μονάδων αποτελούν το 22% του συνολικού ποσού των οφειλών των επαγγελματικών πελατών, 200 ξενοδοχειακές μονάδες με οφειλές άνω των 10.000 ευρώ, συγκεντρώνουν το 92% των οφειλών των ξενοδοχειακών μονάδων.

4.Οι οφειλές των αγροτικών πελατών ανέρχονται στο 0,4%.

ΔΕΗ ΔΕΔΔΗΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published.