Με το ΑΠ: Α2β/Γ.Π. οικ.62533/13-8-2015 έγγραφο του Αν. Υπουργού Υγείας κ. Α. Ξάνθου προς το ΑΣΕΠ ζητείται η Προκήρυξη 916 μονίμων κενών οργανικών θέσεων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Από αυτές, στο «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» –  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ», αντιστοιχούν συνολικά 33 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων, οι οποίες ανά Νοσοκομείο είναι οι εξής:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟY

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ– ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ &

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ2
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ3
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ6
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ1

         ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΩ

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ– ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ1

 

    ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ3
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ &

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.