Με το ΑΠ: Α2β/Γ.Π. οικ.62533/13-8-2015 έγγραφο του Αν. Υπουργού Υγείας κ. Α. Ξάνθου προς το ΑΣΕΠ ζητείται η Προκήρυξη 916 μονίμων κενών οργανικών θέσεων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Από αυτές, στο «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» – ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» –  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ», αντιστοιχούν συνολικά 33 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων και κλάδων, οι οποίες ανά Νοσοκομείο είναι οι εξής:

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟY

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ– ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 1
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ &

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 2
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 6
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 5
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΜΟΥ 1

         ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΩ

ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ– ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ 1

 

    ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 3
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ &

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.