Η ειδική γραμματεία του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, προχώρησε στην επαναξιολόγηση αιτημάτων θεραπείας που κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών». Σχετικά αποφάσισε την αποδοχή του Πρακτικού της συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Θεραπείας, για την εξέταση αιτημάτων επαναξιολόγησης αιτημάτων θεραπείας.

Κάντε κλικ στο επισυναπτόμενο αρχείο για να διαβάσετε την απόφαση:

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.