Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο του έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου» και συγκεκριμένα μέσω της Δράσης 4 «Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις Τοπικές Κοινωνίες», διοργανώνει το παρακάτω Επιμορφωτικό Πρόγραμμα:

1.     Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με θέμα: «Ανίχνευση Διαδικτυακού Εκφοβισμού». Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Κτίριο 7ης Μαρτίου, ισόγειο,  Δημοκρατίας 1, Ρόδος, την Παρασκευή και το  Σάββατο 16-17  Οκτωβρίου 2015 στις 16:00-20:00.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

«Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους»

Δείτε και διαβάστε τα επισυναπτόμενα έγγραφα:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΦΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.