Ρόδος, 20/10/2015

Προς : Αντιδήμαρχο Τουρισμού Διεθνούς Προβολής &

Αποδήμων Ροδίων κα Μαρία Χατζηλαζάρου

Κοιν. : ΜΜΕ Ρόδου

Θέμα : Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστικών Περιοχών

 

Κυρία Αντιδήμαρχε,

Ως γνωστόν, ο Δήμος Ρόδου αποτελεί έναν από τους πλέον τουριστικούς δήμους της χώρας. Ιδιαίτερα κάποια τμήματά του χαρακτηρίζονται από υψηλή επισκεψιμότητα κατά την καλοκαιρινή περίοδο, τόσο λόγω των ξενοδοχειακών υποδομών, όσο και λόγω του φυσικού πλούτου που διαθέτουν.

 

Η προβολή και διαφήμιση του τουριστικού μας προϊόντος επιτυγχάνεται ως επί το πλείστον μέσα από την εικόνα που παρουσιάζουν αυτά τα τμήματα του νησιού, όπως είναι για παράδειγμα η περιοχή του Φαληρακίου, της Λίνδου, των Πευκών, της Ιαλυσού και των Κολυμπίων.

 

Σε αρκετά σημεία τους, η εικόνα που παρουσιάζουν απέχει αρκετά από αυτή ενός οργανωμένου και αισθητικά ποιοτικού προορισμού. Παρά, λοιπόν, την ύπαρξη υποδομών (ως επί το πλείστον ιδιωτικών επιχειρήσεων) που αναδεικνύουν τις ομορφιές του τοπίου και πληρούν στοιχειώδη αισθητικά κριτήρια, συναντά κανείς ανάμεσά τους

 • σκουπίδια
 • χόρτα, ακλάδευτα δέντρα
 • μπάζα
 • σπασμένα πεζοδρόμια
 • σπασμένα φρεάτια
 • παρακμιακά/ετοιμόρροπα κτήρια
 • εγκαταλελειμμένες επιχειρήσεις
 • παράνομες διαφημιστικές πινακίδες
 • δρόμους με ελλιπή φωτισμό κ.ά.

 

 

Καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτές οι «παραφωνίες» ακυρώνουν οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για ανάπτυξη και δυστυχώς αποτρέπουν ενδεχόμενες επενδύσεις στις χαρακτηρισμένες τουριστικές περιοχές. Επίσης, όσα χρήματα και να επενδυθούν σε προβολή και διαφήμιση, ως γνωστόν, δεν θα έχουν αποτέλεσμα αν ο επισκέπτης ερχόμενος εδώ αντικρίζει εικόνες παρακμής και εγκατάλειψης.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρώ ότι είναι αναγκαία η θέσπιση ενός Κανονισμού Λειτουργίας Τουριστικών Περιοχών, ο οποίος θα καθορίζει τις υποχρεώσεις Δήμου και Δημοτών με στόχο την αισθητική αναβάθμιση συγκεκριμένων και προβεβλημένων τμημάτων του Δήμου μας.

 

Παρόλο που το νησί, στο σύνολό του, χαρακτηρίζεται ως μια ενιαία τουριστική περιοχή και ο συγκεκριμένος κανονισμός θα έπρεπε να εφαρμοστεί σε όλα χωριά, επιβάλλεται – τουλάχιστον σε αρχικό στάδιο – να ξεκινήσουμε από τις αμιγώς τουριστικές περιοχές όπως είναι π.χ. τα Κολύμπια, το Φαληράκι, η Λίνδος κ.ά.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 • καθαρισμός οικοπέδων-αγρών (σε ετήσια βάση)
 • συντήρηση και βάψιμο κτηρίων (σε ετήσια βάση, με την προοπτική να υπάρχει και ομοιομορφία στα χρώματα, κατόπιν προτάσεων των αρμόδιων φορέων)
 • τήρηση ομοιομορφίας στην ανάρτηση πινακίδων των επιχειρήσεων
 • απαγόρευση οποιασδήποτε κατασκευής/τοποθέτησης εκτός πλαισίου κτηρίου που παρεμβαίνει στην αισθητική εικόνα του
 • απομάκρυνση σκουπιδιών από τα όρια της ιδιοκτησίας τους
 • τήρηση του κανονισμού αποκομιδής απορριμμάτων

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ

 

 • συντήρηση έργων οδοποιίας-πεζοδρομίων
 • συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων
 • συντήρηση δημοτικών κτηρίων
 • συντήρηση στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών λεωφορείων  (με ομοιομορφία)
 • συντήρηση και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων
 • συντήρηση και κατασκευή κοινόχρηστων χώρων πράσινου
 • ενημέρωση των επιχειρήσεων-δημοτών για τις ώρες συγκομιδής απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων και άμεση επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
 • κατασκευή ειδικών πλαισίων προβολής και διαφήμισης επιχειρήσεων

(για αφισοκολλήσεις)

 • ελευθέρωση πεζοδρομίων (από πινακίδες κ.ά.) για εύκολη πρόσβαση των ΑμΕΑ και κατασκευή ειδικής ράμπας για ΑμΕΑ
 • κατασκευή ειδικής ράμπας ανά παραλία για ΑμΕΑ
 • καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων από κλαδιά/μπάζα από συνεργείο του δήμου – σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη με τον κανονισμό – χρεώνοντας παράλληλα τον ιδιοκτήτη
 • αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και  επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων
 • ειδικές εσοχές στους δρόμους με μόνιμη κατασκευή για την τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων, μεριμνώντας για την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών και αυτοκινήτων καθώς και για την αισθητική εικόνα
 • ενημέρωση των αρμοδίων για τη συχνή συντήρηση των καρτοτηλεφώνων ή σε διαφορετική περίπτωση επιβολή προστίμου στον αρμόδιο φορέα για την μη συντήρησή τους
 • κατασκευή επαρκών δημόσιων αποχωρητηρίων (ανδρών – γυναικών, καθώς και με ειδική πρόβλεψη για ΑμΕΑ)

 

 

Είναι απαραίτητη η άμεση εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής που θα αναδεικνύει μια τουριστική περιοχή στο σύνολό της και όχι επιμεριστικά. Η παρέμβαση των ιδιωτών πρέπει να ξεκινά εκεί που τελειώνουν οι υποχρεώσεις του δήμου.

 

Επειδή, αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί επιχειρηματίες τα τελευταία χρόνια επένδυσαν στην αναβάθμιση των επιχειρήσεών τους για την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, είναι απαράδεκτο να μην θεσπίσει ο δήμος κανονισμούς λειτουργίας και να μην επιβάλλει πρόστιμα στους «κακούς» δημότες, οι οποίοι αμελούν για τη συντήρηση των οικοπέδων-κτηρίων και προσβάλλουν την αισθητική μιας τουριστικής περιοχής.

 

Παρακαλώ για τις δικές σας προτάσεις και ιδέες.

 

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Τοκούζης

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ροδίων

Leave a Reply

Your email address will not be published.