ΘΕΜΑ: «Ερώτηση του Μάνου Κόνσολα για τη διασφάλιση των συνθηκών πρακτικής άσκησης των σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)»

Ερώτηση προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Ναυτιλίας, κ. Δρίτσα, κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, αναδεικνύοντας το ζήτημα της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι σύμφωνα με το ΠΔ 251/1999, οι εκπαιδευόμενοι σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού  Πλοιάρχων και Μηχανικών (ΑΕΝ) υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν δύο εκπαιδευτικές περιόδους σε πλοία για την πρακτική τους άσκηση.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΑΕΝ αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την απόκτηση του πτυχίου τους.

Ο κ. Κόνσολας τονίζει ότι ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευόμενων σπουδαστών δεν βρίσκουν πλοία για την πρακτική τους άσκηση με αποτέλεσμα να μένουν εκτός ναυτολόγησης. Το γεγονός αυτό, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες που πρέπει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα, έχει ως εξής:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

Κύριο  Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

 

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στην πρακτική άσκηση και στη ναυτολόγηση των σπουδαστών στις  Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)»

 

Κύριε Υπουργέ,

Κάθε χρόνο ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευόμενων σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού  Πλοιάρχων και Μηχανικών (ΑΕΝ), αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προβλεπόμενη, υποχρεωτική πρακτική τους άσκηση.

Αναζητούν μόνοι τους  πλοία, για να πραγματοποιήσουν τις δύο υποχρεωτικές περιόδους εκπαίδευσης, που αποτελούν προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου τους αφού η πρακτική άσκηση των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού συμβάλλει στην απόκτηση εμπειρίας και προσαρμογής  τους στο ναυτικό επάγγελμα.

Παράλληλα, διευρύνεται το γνωστικό πεδίο της ειδικότητάς τους  με την υπεύθυνη συνδρομή των Αξιωματικών του πλοίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 251/1999 η πρακτική άσκηση  των σπουδαστών  των ΑΕΝ  πραγματοποιείται σε δύο εκπαιδευτικές περιόδους. Η πρώτη  και η δεύτερη εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνουν κατευθυνόμενη πρακτική  άσκηση-εκπαίδευση των σπουδαστών σε πλοία μετά την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στο Α΄& Β΄ εξάμηνο σπουδών αντίστοιχα.

Για την πραγματοποίηση της πρώτης εκπαιδευτικής περιόδου, οι υπόχρεοι σπουδαστές των ΑΕΝ ναυτολογούνται σε πλοία, με ελληνική ή ξένη σημαία συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, και συνίσταται, επιπλέον της οργανικής του σύνθεσης, μία θέση, τουλάχιστον, εκπαιδευόμενου σπουδαστή καταστρώματος και μία θέση, τουλάχιστον, εκπαιδευόμενου σπουδαστή μηχανής. Για τη δεύτερη εκπαιδευτική περίοδο, ναυτολογούνται σπουδαστές με την ειδικότητα του Δόκιμου Πλοιάρχου ή Μέλους Πληρώματος αντίστοιχου κλάδου. ( άρθρο 2, ΠΔ 251/1999).

Οι Εφοπλιστικές Ενώσεις υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τον απαιτούμενο αριθμό πλοίων και να δέχονται τους σπουδαστές που αποστέλλονται από τις ΑΕΝ για ναυτολόγηση, με την εποπτεία του ΥΕΝ (άρθρο 2, ΠΔ 251/1999).

Επιτρέπεται, επίσης, η κατ’ εξαίρεση ναυτολόγηση των σπουδαστών σε πλοία με σημαία κράτους – μέλους της ΕΕ ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ (3615/02-14).

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

 

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί , ώστε  να διασφαλίζονται θέσεις  σε πλοία για το σύνολο των σπουδαστών και σπουδαστριών των ΑΕΝ,  για την εκτέλεση της   πρακτικής τους άσκησης;
  2. Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η συνεργασία με τους φορείς της ναυτιλίας για να διευκολυνθεί η πρακτική άσκηση των σπουδαστών των ΑΕΝ;

 

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Μάνος Κόνσολας

 

Βουλευτής Δωδεκανήσου

Leave a Reply

Your email address will not be published.