Για να καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις σε 1.100.000 συνταξιούχους και να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του 2016

Στη ρευστοποίηση κινητών αξιών ύψους 581 εκατ. ευρώ (μεριδίων που κατέχει στο Κοινό Κεφάλαιο των ασφαλιστικών ταμείων, μετοχών κ.α.) θα προχωρήσει το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης για να «ισοσκελίσει» τον προϋπολογισμό του 2016 και να καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις σε 1.100.000 συνταξιούχους.

Την εκποίηση μέρους της περιουσίας του -που είναι αμφίβολο αν…επαρκεί για να αποφευχθούν οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις αν συνυπολογιστούν και οι 129.000 αιτήσεις οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα – προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός του ΕΤΕΑ τον οποίο αποκαλύπτει η εφημερίδα «Ημερησία». Με βάση τα επίσημα στοιχεία, το ΕΤΕΑ προϋπολογίζει «έκτακτα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα» ύψους 742,4 εκατ. ευρώ. Από αυτά τα 581 εκατ ευρώ θα προέλθουν από:

Την πώληση μεριδίων αξίας 440 εκατ ευρώ του Κοινού Κεφαλαίου ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών ταμείων.

Την πώληση μετοχών αξίας 115 εκατ ευρώ και

Την εκποίηση άλλων κινητών αξιών ύψους 26 εκατ ευρώ.

Μετά την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων, το ισοζύγιο του προϋπολογισμού του Ταμείου θα είναι…θετικό κατά 194.200 ευρώ (έσοδα 5.049.902.500 ευρώ και έξοδα 5.049.708.300 ευρώ).

Το ρεπορτάζ συνεχίζει, αναφέροντας:

«Όπως προκύπτει από τα συγκριτικά στοιχεία του προϋπολογισμού, η δαπάνη για τις πληρωμές των συντάξεων θα είναι 4,180 δις ευρώ έναντι 3,785 δισ. ευρώ το 2015 και τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές αυξημένα 2,319 δις ευρώ από 2,151 δις ευρώ (1,100 δις ευρώ οι εισφορές εργοδοτών το 2016 από 1,067 δις ευρώ φέτος και 1,100 δις ευρώ για τους ασφαλισμένους από 1,066 δις ευρώ φέτος).

Δεν αποκλείεται η αύξηση αυτή των εσόδων να προέλθει από την καταβολή αυξημένου ασφαλίστρου, όπως προβλέπει το σχέδιο για την αποφυγή μεγάλων μειώσεων στις επικουρικές.

Διαβάστε περισσότερα εδώ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.