Θέμα: Σχετικά με αποφάσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015-16.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου γνωστοποιεί στα μέλη-κυνηγούς τις αποφάσεις της Δ/νσης Δασών για την κυνηγετική περίοδο 2015-2016 :

Σχετικά με την εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων:

ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων η περιοχή της

  Αρχαίας Καμείρου, Σαλάκου.

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ η ζώνη εκγύμνασης της περιοχής Καλαβαρδών.

Σχετικά με το κυνήγι θηραμάτων:

 -ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ για τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2015-16,   

  2016-17 και 2017-18 στις περιοχές Μαριτσών και Ερημόκαστρου.

– ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ η απαγόρευση θήρας για ένα (1) ακόμη χρόνο στην περιοχή

  των καμένων (Ίστριος-Προφύλια-Βάτι).

                                                              Εκ του Δ.Σ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.