ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ

Μετά από τον αγώνα και τη δράση του Σωματείου της ΕΤΑΙΠΡΟΦΥΚΑ για τη λειτουργία της εταιρίας αναγνωρίζεται το πολύτιμο έργο της, ως πρόσθετου μηχανισμού για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών στην περιοχή.

Η Διοίκηση του Σωματείου ευχαριστεί τον Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκο, για τη θετική του στάση όσο αφορά τη λειτουργία της εταιρίας και την επανέναρξη των εργασιών της. Πιο συγκεκριμένα το Σωματείο πέτυχε τη χρηματοδότηση της εταιρίας από την Περιφέρεια με την πρώτη τετράμηνη Προγραμματική Σύμβαση που αφορά τη θερινή περίοδο και με τη δεύτερη προγραμματική μέσα στο έτος 2015. Η Διοίκηση του Σωματείου ευχαριστεί και τον Δήμαρχο Ρόδου, Φ. Χατζηδιάκο για τη στήριξή του και την παραχώρηση αυτοκινήτων από τη δημοτική αρχή. Τέλος ευχαριστούμε τη διοίκηση της εταιρίας και τον Πρόεδρό της Α. Παλλά για τη συνεργασία μας μέχρι σήμερα.

Ευελπιστούμε να συνεχιστεί η συνεργασία του Σωματείου μας με την Περιφέρεια και το Δήμο για την χρηματοδότηση της εταιρίας και το έτος 2016 για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Leave a Reply

Your email address will not be published.