Διαγωνισμός για την βελτίωση της Επαρχιακής Οδού Ολύμπου – Διαφανίου Καρπάθου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σε προτεραιότητα έχει θέσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τις παρεμβάσεις βελτίωσης του οδικού δικτύου των νησιών, προκειμένου αυτό να καταστεί ασφαλέστερο για τους χρήστες του.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου  προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Ολύμπου – Διαφανίου Νήσου Καρπάθου», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ.

Σύμφωνα με την μελέτη, προβλέπονται εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου. Κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού θα κατασκευαστούν σε διάφορες θέσεις τοίχοι αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα, τριγωνικοί τάφροι, πέτρινοι τοίχοι, και εκτονώσεις τάφρων σε επίχωμα. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν διαπλατύνσεις σε δύο στροφές της οδού και θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας. Οι επεμβάσεις για την βελτίωση της Εθνικής Οδού θα γίνουν σε δεκαέξι θέσεις κατά μήκος του δρόμου. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Νομού Δωδεκανήσου.

Ο διαγωνισμός θα  διεξαχθεί την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Πλατεία Ελευθερίας) και ώρα 10:00 πμ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού σε ψηφιακή μορφή καθώς και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς, από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στον τηλεφωνικό αριθμό 22413-63163. FAX 22413-63139.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.