Παραχώρηση αρμοδιότητας από τον Δήμο Ρόδου προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την κατασκευή δύο λυόμενων αιθουσών στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου

Διαβαθμιδική σύμβαση με την οποία παραχωρείται στην Περιφέρεια η αρμοδιότητα του Δήμου Ρόδου  για την κατασκευή δύο επιπλέον λυόμενων αιθουσών στο ΕΠΑΛ Παραδεισίου, συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 50.000,00 € και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης κρίθηκε  απαραίτητη προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν, για να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα έλλειψης χώρων.

Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Παραδεισίου μέχρι το Σεπτέμβριο του 2007 λειτουργούσε στον ίδιο χώρο με το Γυμνάσιο Παραδεισίου (σε απογευματινό ωράριο) και από το Σεπτέμβριο του 2007 εγκαταστάθηκε στο χώρο που βρίσκεται σήμερα, σε ελαφρές λυόμενες κατασκευές. Φοιτούν περί τους 140 μαθητές μοιρασμένοι σε έξι τμήματα γενικής παιδείας και οκτώ τμήματα ειδικοτήτων. Οι διαθέσιμες αίθουσες διδασκαλίας είναι πέντε και υπάρχουν και δύο εργαστήρια πληροφορικής για την άσκηση των μαθητών.

Είναι φανερό ότι για να εξυπηρετηθούν οι μαθητές, πρέπει να διαμορφώνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε φορά να χρησιμοποιούνται οι αίθουσες των τμημάτων που ασκούνται στα εργαστήρια καθώς και η αίθουσα του τμήματος που έχει Γυμναστική, από άλλα τμήματα για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων.

Με Υπουργική Απόφαση μάλιστα του 2014 οι ειδικότητες πληροφορικής στο σχολείο έγιναν δύο, από μία που ήταν αρχικά. Επιπλέον το ΕΠΑΛ Παραδεισίου δεν διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για οργάνωση συναντήσεων, ημερίδων, εκδηλώσεων, χώρος που είναι απαραίτητος στο σύγχρονο σχολείο.

Ως εκ τούτου η άμεση προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αιθουσών κατάλληλων για αίθουσες διδασκαλίας και πολλαπλών χρήσεων, ήταν αδήριτη ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.