Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ο παραπάνω πίνακας στο οποίο αποτυπώνεται όπως επισημαίνει το "κόστος" της πρώτης φοράς αριστερά, ενώ η χώρα ξεκινούσε να παρουσιάζει θετικά πρόσημα.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ο παραπάνω πίνακας στο οποίο αποτυπώνεται όπως επισημαίνει το «κόστος» της πρώτης φοράς αριστερά, ενώ η χώρα ξεκινούσε να παρουσιάζει θετικά πρόσημα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.