Με έγγραφό της η Τοπική Κοινότητα Σαλάκου ευχαριστεί τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΡ, για την εκτέλεση μίας σειράς από έργα το τελευταίο τρίμηνο στο χωριό τους.

Κάντε κλικ στο επισυναπτόμενο έγγραφο:

ΔΕΥΑΡ ΣΑΛΑΚΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published.