ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       2η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ &  ΑΙΓΑΙΟΥ

          ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

             «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

         Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» –

     Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΡΟΔΟΣ

           «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ. 1/14-9-2015

Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 1: Ψήφισμα για απώλεια ιατρού Σισαμωτού Γεώργιου

Το διοικητικό συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου σε έκτακτη συνεδρίασή του, μετά τον απροσδόκητο θάνατο του γιατρού μαιευτήρα γυναικολόγου Γιώργου Σισαμωτού, Διευθυντή της Γυναικολογικής Κλινικής, εκφράζει «τη βαθειά του θλίψη για την απώλεια του αείμνηστου γιατρού, του οποίου η στάση ζωής, η επιστημονική του κατάρτιση, και το ήθος τον διέκριναν και τον ανέδειξαν σε πρόσωπο που τίμησε το ιατρικό λειτούργημα και αποτέλεσε στυλοβάτη του Νοσοκομείου και της τοπικής κοινωνίας για πάνω από τρεις δεκαετίες».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει:

  1. Να παραστεί σύσσωμο στη νεκρώσιμο ακολουθία και να καταθέσει στεφάνι εκ μέρους όλου του προσωπικού του Νοσοκομείου εις μνήμη του εκλιπόντος.
  2. Να εκφράσει τα συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του.
  3. Να δοθεί το όνομα του εκλιπόντος σε θάλαμο της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής ως ελάχιστος φόρος τιμής
  1. Επικυρώνει την απόφαση την ίδια ημέρα.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΡΟΔΟΣ 14-9-2015

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

 

 

 

ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΟΥΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΛΛΙΣΤΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.