ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  Α’ ΛΟΥΚΑ ,   27-9-2015

«αφέντες άπαντα ηκολούθησαν αυτώ»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ιστορική  ημέρα  για τους αδελφούς Πέτρο και Ανδρέα- Ιάκωβο και Ιωάννη στην λίμνη Γεννησαρέτ.

Ήταν η ώρα της οριστικής κλήσης των πρώτων μαθητών του Κυρίου και όχι η ώρα της πρόγνωσης ούτε της εκλογής, γιατί εκείνες έγιναν πολύ πιο πρώτα στην βουλή του Θεού και γέννησαν μέσα στις ψυχές εκείνων των ψαράδων την κλίση για το αποστολικό έργο.

Και να σήμερα, στην πρόγνωση και την εκλογή του Θεού και στην εσωτερική τους κλίση και διάθεση, έρχεται το μέγα κάλεσμα, με ένα θαυμαστό σημείο και ύστερα με ένα συμβολικό λόγο, και μάλιστα επίτηδες, όχι πολύ καθαρά ούτε επιτακτικά, για να μένει πάντα  ένα περιθώριο στην κρίση και την θέληση των ανθρώπων.

Και τώρα, καθώς τα ψάρια σπάραζαν στα καταστρώματα των πλοιαρίων, σκιρτούσε συγχρόνως και η καρδιά μέσα στα δύο ζευγάρια των αδελφών πού έγιναν οι πρώτοι μαθητές του Ιησού Χριστού, συγκροτούντες το θεσμό της  πρώτης επί γής στρατευομένης εκκλησίας κεφαλή  έχουσα τον Μεσσία Ιησού.

Στον εσωτερικό κόσμο των δύο αδελφών Ανδρέα και Πέτρου, αλλά και των άλλων δύο Ιακώβου και Ιωάννου, δεν έμενε κανένας δισταγμός και καμία αμφιβολία ότι, όλα όσα είδαν και άκουσαν από τον Ιησού, όλα τους έπειθαν πως ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας.

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος τους είχε προετοιμάσει με τα κηρύγματα μετανοίας και εξομολογήσεως εκεί στην έρημο του Ιορδάνου και η μέχρι τώρα έστω και με διαλείμματα αναστροφή τους με τον Ιησού τους έκαμε να έχουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο Του.

Η ευλογητή συνάντησή τους παρά την λίμνη Γεννησαρέτ με τον Ιησού, και το θαύμα με το πλήθος των ιχθύων που έπεισαν με την προτροπή Του,  τους βεβαίωσε πλέον πως κοντά τους είναι Εκείνος που περίμεναν και πως κοντά Του βρίσκεται η εκπλήρωση της προσδοκίας τους και τότε ο Πέτρος και ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης «αφέντες τα πλοία ηκολούθησαν Αυτώ».

Αλλιώτικα ξεκίνησαν την ζωή τους οι απόστολοι, είχαν την δουλειά τους και την σειρά τους, άκουσαν όμως καλά την κλήση τους και ήταν βέβαιοι γι’ Αυτόν που τους καλούσε στην νέα  εργασία τους. Εκείνος δεν τους είπε να πάνε να γκρεμίσουν και να κάψουν και να σκοτώσουν, μα τους κάλεσε να γίνουν ψαράδες, ψαράδες ήταν και για Ψαράδες του ήθελε, ψαράδες όμως των ανθρώπων.

Ο Ιησούς είπε στον Πέτρο, και δια του Πέτρου και  στους άλλους πλέον μαθητές Του, «μη φόβου από του νύν ανθρώπους έση  ζωγρών» – Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ψυχές ανθρώπων. Πρώτα έπιαναν τα ψάρια ζωντανά από την  θάλασσα για να πεθάνουν εκείνα όταν θα τα έβγαζαν από το νερό, τώρα θα πιάνουν πεθαμένους τους ανθρώπους από την θάλασσα της αμαρτίας, για να τους φέρουν και να ζήσουν μέσα στην Εκκλησία.

Αυτή την εξουσία έδωκε στους μαθητές Του ο Μέγας Διδάσκαλος, να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην πηγή της σωτηρίας, που είναι η Εκκλησία, και που ίδρυσε επάνω στο Σταυρό του μαρτυρίου Του ο Θεάνθρωπος Ιησούς από άπειρο αγάπη προς τον άνθρωπο, και όπως ορθά μας λέγει ο  Άγιος Κυπριανός, εκτός της εκκλησίας  δεν υπάρχει σωτηρία.

Ο Απόστολος Παύλος, μέσα στην οδύνη του, δια την αμαρτωλότητά του είχε  βαθιά ικανοποίηση με την σκέψη ότι , «Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι». Αυτή η πεποίθηση τον ανακούφιζε και  γι’ αυτό αγαπούσε τον Χριστό και αγωνιζόταν να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα Του.

Ήλθε ο Χριστός να σώσει από την αμαρτία τον πεπτωκότα άνθρωπο. Ήλθε και δίδαξε την νέα  διδασκαλία του, που είναι φως και δύναμης, πρώτα στους ψαράδες της Γεννησαρέτ, που  πρώτοι αυτοί  την άκουσαν, και φώτισε τις  ψυχές  τους, «ως δρόσος  αερμών η καταβαίνουσα  επί τα  όρη σιών», και  δι’ αυτών φωτίστηκε ο κόσμος και γνώρισε την αλήθεια, γνώρισε το Ευαγγέλιο.

Ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγει – τίποτε δεν λάμπει πιο πολύ από την αλήθεια, ούτε είναι ισχυρότερο της, «της αληθείας ισχυρότερον ουδέν».

Η δύναμη της αλήθειας δεν έχει ανάγκη καμιάς βοήθειας, κι αν ακόμα μυριάδες ανθρώπων  προσπαθούν να την σβήσουν, δεν εξαφανίζεται, και τούτο γιατί η αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού. Ο Κύριος λέγει προς τον Πατέρα  Του για τους  μαθητές Του «αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, «ο λόγος ο σός  αλήθεια εστί».

Ο λόγος  του Θεού είναι σωτήριος για τον  άνθρωπο της κάθε εποχής, πού  ζητά να βρεί την σωτηρία της ψυχής του μέσα από τον λόγο του Κυρίου, από το Άγιο Ευαγγέλιο «μακάριοι  οι ακούοντες τον λόγον του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν».

Η βαθειά πίστης στην αλήθεια της διδαχής του Χριστού, και η πεποίθηση στον άνθρωπο  ότι, δεν υπάρχει άλλος  δρόμος σωτηρίας της ψυχής του, είναι το θεμέλιο της κατά Χριστό ζωής, και  σωτηρίας  του  ανθρώπου της κάθε  εποχής.

Αγαπητοί μου  αδελφοί,

Ας μη το ξεχνούμε, πρώτο από πού και πώς ξεκίνησε το Άγιο Ευαγγέλιο, το φώς, η ζωή και η αλήθεια, ο Λόγος του Θεού Πατρός  των φώτων. Μας το λέγει ο Ευαγγελιστής της  αγάπης, ο Άγιος  Ιωάννης ο Θεολόγος «και ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσε εν ημίν», και δεύτερο από ποίους  διαδόθηκε, διαδόθηκε ανά τον κόσμο από κάποιους απλούς ανθρώπους πού είχαν μέσα τους προσμονή και ελπίδα σωτηρίας και πού είχαν δύναμη για την κλήση τους να αρνηθούν  τον κόσμο και τα του κόσμου τούτου και να κηρύξουν στον «λαόν τον καθήμενον εν σκότει και σκιά  θανάτου», το Ευαγγέλιο της σωτηρίας.

Αυτοί οι κλητοί υπό του  Κυρίου θεηγόροι απόστολοι, Πέτρος και Ανδρέας, Ιάκωβος  και Ιωάννης, αφού άφηκαν τα του κόσμου τούτου μάταια και ψευδή και ακολούθησαν τον  Χριστό. Αγάπησαν τον Χριστό, και ο Χριστός τους αγάπησε.

Δεύτε και εμείς, αδελφοί μου, να ακολουθήσουμε τα  βήματα εκείνων των απλών ανθρώπων της λίμνης Γεννησαρέτ, δια να γνωρίσουμε και εμείς το Φως, την Ζωή και την Αλήθεια, πού είναι ο υπέρ ημών Σταυρωθείς και Αναστάς Κύριος. Γένοιτο.

Ο.Λ.Κ.Α.Π.

Leave a Reply

Your email address will not be published.