ΚΥΡΙΑΚΗ  Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ     (14/06/2015)

«Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς  ανθρὠπων»

Ο Κύριος προσκαλεί  τους δώδεκα μαθητές του δια το σωτήριο έργο Του, οι οποίοι, άκουσαν την πρόσκλησή Του και «αφέντες τα δίκτυα» με ζήλο και προθυμία ακολούθησαν Αυτόν· «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων».

Οι Άγιοι Απόστολοι έλαβαν μόνο υποσχέσεις και ελπίδες, και όμως αμέσως ακολούθησαν τον Ιησού. Εμείς, έλεγαν οι απόστολοι, δεν είχαμε την σοφία των σοφών ή την δύναμη του υλικού  πλούτου. Εμείς  είμαστε άσημοι  και ασθενείς στον κόσμο.

Όμως η  καύχησή τους , και η ασθένεια τους , μία ήταν η  δύναμη και η πίστη μας  στον  Ιησού Χριστό και τούτον Εσταυρωμένο.  Αυτόν  τον Εσταυρωμένο Ιησού με πολλούς  και  δύσκολους αγώνες κήρυξαν ανά  τον  κόσμο οι μαθητές του Κυρίου  και έφεραν  το μέγα  μήνυμα της  λυτρώσεως  των λαών και το οποίο είναι χθές  και σήμερα το αυτό.

Με  θάρρος  και παρρησία  πολλή, προς  τους κοσμοκράτορας του  αιώνος  τούτου  έλεγαν,   ήλθαμε  να κηρύξουμε  τις νέες αλήθειες και να αποβάλλετε  τις πλάνες και τις  δεισιδαιμονίες, να καταρρίψετε τα μεγαλοπρεπή είδωλα,  «έργα  χειρών ανθρώπων»,και να δεχθείτε να πιστέψετε Θεό αόρατο και Δημιουργό. Θεό αληθινό.

Αυτόν το Θεό τον αόρατο και αληθινό, τον Θεό της  αγάπης, του ελέους και των οικτιρμών οι απόστολοι κήρυξαν και έλεγαν μετά  θάρρους   προς τους  « εν  σκότει  και  σκιά θανάτου καθημένους», ο Θεός της  αγάπης δεν χρειάζεται θυσίες ζώων ,αλλά ζητά έλεο ,«έλεον θέλω  και ού θυσία».

 Προέτρεπαν οι άγιοι απόστολοι στους ειδωλολάτρες να  καταργήσουν  τις θυσίες και να λατρεύσουν ,  «εν  πνεύματι και αληθεία» , τον Θεό εν Χριστώ Ιησού, να αποβάλλουν  τα πάθη της  αμαρτίας, και να έχουν   αγάπη προς όλους  τους  ανθρώπους πού  είναι ίσοι ενώπιο του Θεού.

Η διδασκαλία αυτή  των αποστόλων ήταν νέα, στα  δεδομένα  της αποχής εκείνης, ήταν  μία επανάσταση στο κατεστημένο και ήταν φυσικό ότι, ενάντια  σε αυτή την  νέα  διδασκαλία θα ξεσηκωνόταν ο αμαρτωλός κόσμος.

      Η πανταχού ισχύουσα ειδωλομανία, των  φιλοσόφων η σοφιστική διδασκαλία ,η κραταιά δύναμης  των τυράννων και βασιλέων, η ευγλωττία των ρητόρων, η των ιερέων δυσμένεια για την θρησκεία την νά , αυτά όλα και περισσότερα συνώμοσαν κατά  του νέου κηρύγματος της  σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους.

       Οι  θεοκήρυκες  απόστολοι  όμως   δεν δειλίασαν αλλά  έμειναν ακλόνητοι  και πιστοί στην μεγάλη  εντολή  του Κυρίου, πού τους  είπε πηγαίνετε, λοιπόν  και  κάνετε  μαθητές μου όλα τα έθνη, βαπτίζοντας     τους  στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάξε τους να τηρούν τις εντολές μου που σας έδωσα και εγώ  θα είμαι μαζί σας  πάντα, έως την συντέλεια του κόσμου».Ματθ. 28,19-20

       Αγαπητοί  μου αδελφοί,

        Ο Κύριος  προσκάλεσε τους  δώδεκα μαθητές  του  στο  μεγάλο έργο του κηρύγματος της  αλήθειας και  της  σωτηρίας , οι οποίοι  «αφέντες  τά δίκτυα» ακολούθησαν με  προθυμία  τον Μέγα  Διδάσκαλο όλων των εποχών.

        Αυτοί οι απλοί  ψαράδες της Γαλιλαίας έλαβαν μόνο υποσχέσεις και ελπίδες και όμως  ακολούθησαν τον  Ιησού. Εμείς ας ακούσουμε το κάλεσμα του Σωτήρος Χριστού που μας καλεί δια των Αποστόλων Του, και των Αγίων Του να γίνουμε πιστά μέλη της Εκκλησίας Του, προκειμένου να βρούμε την σωτηρία της ψυχής μας.

Ας μην μένουμε ψυχροί  και ας  μη κλείνουμε  τά  αυτιά μας  στο μέγα κάλεσμα του Σωτήρος Χριστού.  Αλλά μετά  ζήλου και προθυμίας πολλής, τώρα που έχουμε  ακόμα χρόνο, να πλησιάσουμε Αυτόν, και  με δάκρυα  μετανοίας και εξομολογήσεως να Του ζητήσουμε  την σωτηρία της ψυχής μας.

      Ας μην αναβάλλουμε  δια το απώτερο μέλλον την σωτηρία της ψυχής μας,  διότι κανείς, μα κανείς δεν γνωρίζει το αύριο.

 Ας ακούσουμε, λοιπόν, την προτροπή του Κυρίου προς τους μαθητές του: «Δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων», και ας σπεύσουμε χωρίς αναβολή να γίνουμε  και εμείς μέλη τίμια της Εκκλησίας Του δια  την  σωτηρία των ψυχών ημών. ΑΜΗΝ.

Ο.Λ.Κ.Α.Π..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.