ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ &   ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΔΕΚΑΤΗ  ΛΟΥΚΑ    6/12/2015

        Αγαπητοί μου αδελφοί,

       Ο μοχθηρός και υποκριτής  τηρητής  δήθεν του νόμου αρχισυνάγωγος, της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, παρουσιάζει τον  εαυτό του αγιότερο και ανώτερο από το Κύριο της  αγάπης, του ελέους και των οικτιρμών, και τον οποίον εμμέσως κατηγόρησε ότι δεν τηρεί την ημέρα του Σαββάτου.

       Βλέποντας  ο Κύριος την μοχθηρία του  αρχισυνάγωγου, των τὐπων και  του νόμου του λέγει, «υποκριτή εάν  κανείς από εσάς έχει δεμένο το βόδι ή τον όνο του στην φάτνη κατά την ημέρα του  Σαββάτου  δεν τον λύει και δεν τον οδηγεί, δια να το ποτίσει; Η μήπως επειδή είναι Σάββατο τα αφήνει δεμένα να πεθάνουν από την δίψα;  Όχι, βέβαια. Αυτή εδώ η πονεμένη γυναίκα, πού είναι θυγατέρα και απόγονος του Αβραάμ, δεν έπρεπε σήμερα, ημέρα του Σαββάτου, να ελευθερωθεί από το πολυχρόνιο και καταθλιπτικό δέσιμο του μοχθηρού διαβόλου; Περισσότερο  αξίζουν τα ζώα από τον άνθρωπο;

      Ο Θεός να φυλάττει  τον άνθρωπο από τους υποκριτές και την υποκρισία. Κανένα ποτέ δεν έλεγξε ο Χριστός με τόση δριμύτητα με όση έλεγξε τους Γραμματείς και τους Φαρισαίους. «ουαί υμίν Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί».

       Η υποκρισία δυστυχώς εμφανίζεται και μεταξύ ευσεβών ανθρώπων πού άρχισαν  καλά, προχώρησαν κάπως στο δρόμο που χάραξε επάνω  στο Σταυρό του Μαρτυρίου Του ο Θεάνθρωπος Ιησούς, έλαβαν ίσως και αξιώματα εκκλησιαστικά, ως ο αρχισυνάγωγος της  σημερινής  ευαγγελικής περικοπής, αλλά  στην πορεία παρέκλιναν και έχασαν την  αγάπη την  αληθινή.

      Η καρδιά, των δήθεν  ευσεβών αυτών ανθρώπων,  είναι γεμάτη από φθόνο, από δολιότητα και από κάθε  είδους κακία. Αυτοί οι άνθρωποι είναι πολύ επικίνδυνοι για την κοινωνία και για εκείνους που πραγματικά είναι άνθρωποι καλών προαιρέσεων και πιστεύουν στον  Θεό.

      Ο Μέγας Βασίλειος, λέγει οι υποκριτές,  «ενώ έχουν την καρδία τους γεμάτη μίσος, δείχνουν  αγάπη .Ομοιάζουν με τους  υφάλους ,πού σκεπάζονται με ολίγο νερό, δεν φαίνονται και προκαλούν καταστροφές σ΄εκείνους που δεν προσέχουν».

      Και ο  Ιερός Χρυσόστομος γράφει  παραστατικότατα, ότι ο υποκριτής θέλει να φαίνεται « ως ευλαβής, θέλει να καλείται άγιος και να προσκυνείται από όλους, βλέπεις  το εξωτερικό σχήμα του και νομίζεις ότι πράττει τα πάντα κατά Θεό, η καρδία του όμως  είναι γεμάτη από δολιότητα και από κάθε  είδους κακία».

      Δεν υπάρχουν, λέγει  ένας δάσκαλος  του ευαγγελίου, ωραίες φράσεις καλά λόγια, αληθοφανείς συμβουλές, που να μη χρησιμοποιούν οι υποκριτές, για να  πετύχουν τους πονηρούς σκοπούς τους. Και αυτά τα ιερότατα λόγια της  αγίας γραφής μπορεί να  θέσουν σε εφαρμογή, αν νομίσουν ότι έτσι μπορούν να διαβάλουν και να πλήξουν κάποιο πού μισούν.

      Οι υποκριτές  παρουσιάζονται  υπέρμαχοι της πίστεως και των παραδόσεων και στο όνομα  αυτών πλήττουν, συκοφαντούν τον αθώο, τον κατατρέχουν έως ότου τον καταστρέψουν ηθικά  και υλικά .Οι ανόητοι και βραδείς τη καρδία αυτοί άνθρωποι δεν φοβούνται ούτε τον Θεό.

       Αυτό το  φαινόμενο του φθονερού, του υποκριτή το βλέπει ο νουνεχής άνθρωπος της κάθε εποχής  στο πρόσωπο του αρχισυναγώγου της σημερινής  ευαγγελικής  περικοπής. Αλλά,  συγχρόνως βλέπει και τον λαό τον φωτιζόμενο να χαίρεται για όλα εκείνα τα ένδοξα και όλως  εξαίσια που  εποίησε Κύριος, ο Μέγας  Ιατρός της  ψυχής και του  σώματος στην επί δέκα  και οκτώ  έτη συγκύπτουσα  γυναίκα.

        Οι  μοχθηροί υποκριτές και αν κατορθώσουν να  απατήσουν τους αφελείς και να δημιουργήσουν ζητήματα στους ευσεβείς, όμως δεν  διαφεύγουν το βλέμμα  και την  δικαιοσύνη  του Θεού. « οι εχθροί του  Θεού απολούνται», λέγει ο ψαλμωδός και απευθυνόμενος στον Θεό λέγει « εμίσησας πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν , απολείς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος».

Αδελφοί μου, 

Η Εκκλησία μας  σήμερα τιμά, και εορτάζει, τον άγιο της  αληθείας, τον ΄Αγιο Νικόλαο, τον Επίσκοπον Μυρέων, τον  Θαυματουργό,  και εμείς  ω! φιλέορτοι, με ασματικά  εγκώμια ας τον  υμνήσουμε και ας τον δοξολογήσουμε , ψάλλοντες  και λέγοντες!

       « Χαίροις ο ιερώτατος νούς, το της Τριάδος καθαρόν ενδιαίτημα, ο στύλος της Εκκλησίας, ο των πιστών στηριγμός, καταπονουμένων η βοήθεια ,αστήρ ,ο ταις λάμψεσι, ευπροσδέκτων δεήσεων … Πηγή η πηγάζουσα, εν τοις Μύριοις Νικόλαε, μύρα πλουσίως και ψυχάς καταρδεύουσα Χριστόν εκδυσώπει, ταις ψυχαίς ημών δοθήναι το μέγα έλεος»

       Ο Αγιος Νικόλαος, υπήρξε η προσωποποίηση της χριστιανικής ευσπλαχνίας, η ενσάρκωση της ελεημοσύνης και της στοργής προς τούς πτωχούς, και  τους πάσχοντας και ο σωτήρας στους  εν θαλάσση κινδυνεύοντας.

        Η αγάπη του Αγίου Νικολάου  ήταν μεγαλύτερη των αρετών, ο΄Αγιος Νικόλαος αναδείχθηκε  Μέγας μεταξύ των μεγάλων και τιμάται από την Εκκλησία του αρχιποίμενος  Χριστού, ως ο κανών της πίστεως,  η εικόνα της πραότητας, της  εγκρατείας ο διδάσκαλος, η αλήθεια των πραγμάτων, για όλα  αυτά παρά του αθλοθέτου Σωτήρος  Χριστού αξιώθηκε της θείας  χάριτος.

         Αυτού του ταπεινού, του πράου, του όσιου, του άκακου, του αμίαντου, ας επικαλούμαστε την προστασία και  μεσιτεία του και εγκωμιάζοντες ,ούτως είπωμεν, Πανάγιε Νικόλαε, πρόφθασον, εξελού ημάς της ενεστώσης ανάγκης και σώσον την ποίμνην σου ταίς ικεσίαις σου» , ΑΜΗΝ.

Ο.Λ.Κ.Α. Παΐσιος

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.