ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

  ΚΥΡΙΑΚΗ  Δ΄  ΛΟΥΚΑ 2015 ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Μεγάλοι σταθμοί! Αιώνια  σύμβολα!Φωτεινοί δείκτες που διδάσκουν  και οδηγούν  τις  γενιές .σε νομάς  σωτηρίους , κατά τους αψευδείς λόγους , του Κυρίου Ιησού Χριστού.. Τέτοιοι  τηλαυγείς φάροι ανεδείχθησαν ,οι  «αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος;», «τα μυρίπνοα άνθη του Παραδείσου», «τα  πάγχρυσα στόματα του Λόγου», οι πρόμαχοι της  χριστιανικής πίστης και της  Εκκλησίας, οι  θεοφόροι Πατέρες , πού συνεκρότησαν  στην Νίκαια την  Εβδόμη  Οικουμενική  Σύνοδο,πού με  την  σοφία τους , εν πνεύματι  αγίω ,κατήσχυναν τους οικονομάχους και την διδασκαλία τους.

Αυτά  τα  πάγχρυσα  στόματα  του  Λόγου τιμά   σήμερα η επί γής   στρατευόμενη  του Χριστού Εκκλησία από περάτων έως  περάτων της  οικουμένης με ύμνους  και ωδές  πνευματικές .Και δικαίως,  γιατί με τους  αγώνες και τις θυσίες  τους  νίκησαν τους  ποικιλώνυμους  εχθρούς της Μίας , Αγίας ,Καθολικής  και Αποστολικής   Εκκλησίας, την οποία  έπηξε επί της  γης ο Θεάνθρωπος  Ιησούς  για την  σωτηρία του  ανθρωπίνου  γένους.

Τα έθνη  και οι λαοί,  προτού έλθει ο Θεάνθρωπος Ιησούς  στον κόσμο, είχαν τις θρησκευτικές  τους  πεποιθήσεις. Οι ‘Ελληνες, οι Ρωμαίοι, οι Ιουδαίοι, και οι άλλοι ανατολικοί λαοί, όλοι είχαν τις ιδικές τους αντιλήψεις . Μέσα, λοιπόν, σε μία τέτοια αναταραχή πεποιθήσεων, που « ο λόγος ο του Σταυρού τοις μέν απολυμένοις μωρία εστί, τοις δε σωζὀμενοις ημίν δύναμις Θεού εστί»,ως ελαία  κατάκαρπος , με λόγια  και έργα  οι άγιοι Πατέρες  αντιμετώπισαν όλες  εκείνες  τις  διδασκαλίες  της  ψευδωνύμου γνώσεως.

Ο σπόρος του  ευαγγελίου, ο λόγος  του Κυρίου, διαμορφώνει  ψυχές  καθαρές, έτοιμες να  αντιπαρέλθουν, με τη  σοφία του λόγου και με τις ορθόδοξες διδασκαλίες , τελείως διαφορετικές,απ’ όλες εκείνες τις ανθρώπινες θεωρίες  πού ,Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον, έλλησι,  δε μωρία,

Αυτές   οι καθαρές   ψυχές, τα  πάγχρυσα  στόματα  του λόγου, οι θεοφόροι  Πατέρες της   Εκκλησίας με ψυχική  και πνευματική καλλιέργεια έδωσαν σκληρή μάχη  υπέρ  της ¨ορθοδόξου Πίστεως , εναντίων όλων εκείνων  των εχθρών της Εκκλησίας .πού  σκοπό  είχαν να  νοθεύσουν του Θεού  και Λόγου ,το  αληθές,  και  δίδαξαν,  τρανώς τον  Υιόν του Θεού, ομοούσιον και συναΐδιον, πρό των αιώνων όντα,  και πάντες  να  Τον ομολογούν με  ένα   στόμα  και μία  καρδιά στο  Σύμβολο της  Πίστεως..

Αυτό  είναι  το πρώτο  σημείο για  το οποίο αγωνίστηκαν οι Πατέρες  της Εκκλησίας με σταθερότητα και με  ζήλο πυρωμένο. Τόσο οι άγιοι  Πατέρες της  Εβδόμης  Οικουμενικής  Συνόδου, όσον και των άλλων  Συνόδων., πολέμησαν τις  διάφορες  κακοδοξίες, και αιρέσεις μάλιστα κατόπιν  δραματικών  συγκρούσεων, διωγμών και εξοριών. Χάρις  όμως  σε αυτήν  την σθεναρά  αντίσταση των  Πατέρων διεσώθη η πίστις στον  Σταυρωθέντα  και  Αναστάντα Ιησού ανόθευτος.

Οι Πατέρες με  φωνή  παλλόμενη  από συγκίνηση και πόνο  νουθετούσαν τους  πιστούς αλλά και με τα  συγγράμματά τους καλούσαν τους  χριστιανούς  να  είναι πιστά  μέλη  της  Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής  Εκκλησίας, της μόνης πηγής της σωτηρίας, κατά το  ΄Αγιο Αμβρόσιο Επίσκοπο, των Μεδιολάνων .

Αυτό βεβαιώνει  η ιστορία της Εκκλησίας μας  ,  πού είναι  γεμάτη  από αγώνες, και   θυσίες των μεγάλων  εκείνων Πατέρων πού  κράτησαν όλο το βάρος  των αντιδράσεων της  ειδωλολατρίας, των αιρέσεων, των κακοδοξιών και των  διασπαστικών τάσεων διαφόρων εχθρών, πού ως  «λύκοι βαρείς», ορμούσαν εναντίον  της  αληθινής πίστεως..

Δυστυχώς  και  σήμερα με  την ανοχή των κρατούντων, αιρετικοί με ένδυμα  προβάτου ορμούν, και   γυρίζουν πόλεις  χωριά, και  νησιά  της  Πατρίδας  μας , ως  γυρολόγοι ,να σπείρουν  το δηλητήριο της  έχθρας, του  ψεύδους και της  απάτης κατά της Εκκλησίας. Χιλιαστές, πεντηκοστιανοί και όλοι εκείνοι οι αιρετικοί με τα ποικίλα ονόματα   πού κυκλοφορούν  ανάμεσά μας, σκοπό έχουν  και θέλουν  να βυθίσουν  την κιβωτό της  αληθινής πίστης  και να μολύνουν τις ιερές παραδόσεις της  καθαρωτέρας  Εκκλησίας, ήτοι της  Μίας,, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής., της μόνης πηγής  σωτηρίας του  ανθρωπίνου  γένους

Επόμενοι και εμείς εκείνων των  θεοφόρων  Πατέρων χρέος μας είναι να αντιδράσουμε, .κατά των ποικιλονύμων  εχθρών της πίστεώς μας . Αμέσως, χωρίς αναβολή . Να  αποκαλύψουμε  τα σχέδια  όλων  αυτών των  ¨ «δολιοφθορέων» και  να  αντιπαραθέσουμε , την  αλήθεια, το φώς  και την ζωή  όπως    την δίδαξε , ο  Κύριος, την παρέβαλαν οι θεοκήρυκες  απόστολοι και την μετάδωσαν  οι ΄Αγιοι Πατέρες στα πέρατα της  οικουμένης

Ο δρόμος είναι  ένας  αγώνας.Ολόψυχος αγώνας δια την διατήρηση της πίστης μας ,καθαρής και  ανόθευτης από τις κακοδοξίες  των αιρετικών, των  προπαγανδιστών, των πρακτόρων του ψεύδους, των   «προβατοσχήμων λύκων» ,οι οποίοι  και τότε  και  σήμερα χρησιμοποιούν κάθε  μέσο και αγωνίζονται να  διαστρέψουν την αλήθεια και να θολώσουν και να  αμαυρώσουν την καθαρή πίστη στο θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου, πού με τόση ευλάβεια μας παρέδωσαν οι  αιώνες, δια του  στόματος  των Αγίων Πατέρων.

Αδελφοί  μου,

Μια  ματιά στο ύψιστο  έργον  των  προμάχων και υπερασπιστών της  αμωμήτου  Πϊστεως μας και θα  θαυμάσουμε το μεγαλείο των  Αγίων Πατέρων , αλλά θα καθορίσει και τις  δικές  μας  υποχρεώσεις που  προβάλλονται  σήμερα  ,ως ιερό χρέος  έναντι  της μαρτυρικής   ιστορίας  του παρελθόντος.

Οι  άγιοι Πατέρες ,πού  τιμά  σήμερα η Εκκλησία , μας  καλούν να  μείνουμε ενωμένοι, ορθοί στον προμαχώνα της πίστεως και  χαρακωμένοι κάτω από τον  Σταυρό του Κυρίου, να  αγωνιστούμε για  την πίστη μας ,και να ομολογούμε  Πατέρα Υιό και ΄Αγιο  Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιο και αχώριστο.

Είναι τουλάχιστο  αμαρτία, την  ώρα πού οι εχθροί  ενώνονται έναντι της  Ορθοδόξου  πίστεως ,τα μαχητικά στελέχη της  Εκκλησίας μας να μη είναι  ενωμένα και συμπαγή .-κάτω από  την σημαία που  μας παρέδωσαν οι Αγιοι Πατέρες της  Εβδόμης,  εν  Νικαία, Οικουμενικής Συνόδου και είναι ποτισμένη  από τον τίμιο ιδρώτα και το άγιο αίμα τους.

Είθε δια πρεσβειών των Αγίων  Πατέρων ,η  χάρις   του  Κυρίου  ημών  Ιησού Χριστού και η  αγάπη του  Θεού  και Πατρός  και η  κοινωνία  του  Αγίου Πνεύματος  είη  μετά πάντων ημών.αδελφοί.  Γένοιτο Ο.Λ.Κ.Α.Π.

Leave a Reply

Your email address will not be published.