ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  Ε΄  ΜΑΤΘΑΙΟΥ 24-7-2016

«Μαρτυρώ αυτοίς ,ότι ζήλον Θεού έχουσιν,αλλ΄ου κατ΄επίγνωσιν»

 

                    Ο Απόστολος Παύλος ,αγαπητοί μου  άδελφοί, στην  σημερινή αποστολική πρός  Ρωμαίους  επιστολή του, κεφ. ε. 5-10 περικοπή πού  ακούσαμε, μιλάει για τους  Ιουδαίους,  αλλά και για εκείνους που σήμερα, έχουν ζήλο,αλλά ο ζήλος τους  δεν είναι σωστός, και  πού ο ζήλος τους  δεν έχει όρθη  και πλήρη γνώση του θελήματος του Θεού.

                      Ὀπως παρατήρουν οι  φιλόλογοι, η λέξη  ζήλοςπαράγεται από το ρήμα ζέω, πού σημαίνει βράζω, κοχλάζω. Αυτό το ρήμα μεταχειρίζεται και ο Απόστολος  Παύλος, όπου συνιστά τους  χριστιανούς να είναι  «τω πνεύματι ζὠντες»,δηλαδή όχι ψυχροί και αδιάφοροι, αλλά ενεργητικοί και δραστήριοι στο καλό, στην αλήθεια.

                  Και στο Βιβλίο της Αποκάλυψης, ο Υψιπέτης Αετός της αγάπης ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει, ο Χριστός λέει  ότι ο Χριστιανός δεν πρέπει να είναι «χλιάρος»,  «αλλά ζεστός». Στο δε  ευαγγέλιο του παρατηρεί,ότι στο Χριστό εφαρμόζεται ο λόγος του Ψαλτηρίου, «Ο ζήλος του οικου σου καταφάγεται με».

                   Ζήλο μετά πλήρης γνώσης και αληθείας περί του Φωτός ζητεί  οΧριστός από κάθε χριστινό της κάθε εποχής. Η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής έχει να παρουσιάσει ψυχές πού φλέγονται από θειό ζήλο.

                    Ζηλωτής, ο Προφήτης  Ηλίας, ζηλωτής ο΄Ιωάννης ο Πρόδρομος , ζηλωτές υπήρξαν και οι Αγιοι Απόστολοι, που όργωσαν  όλον τον κόσμο, κήρυξαν το ευαγγέλιο, της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους και υπέφεραν πολλάς βασάνους.

                      Οι των Αποστόλων διάδοχοι, οι Αγιοι Πατέρες της  Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπό θείου  ζήλου  πυρπολούμενοι,  κατέβαλαν , Εκείνοι, αλλά και οι νεοί φωτοδότες ΄Αγιοι του αιώνα μας , μεγάλους κόπους και μόχθους για να φυλάξουν την ιερά παρακαταθήκη της Πίστης, ακεραία, και να  την μεταδώσουν στα πιστά τέκνα της  Εκκλησίας,

                        Και ο  Χρυσούς  την γλώττα Ιωάννης, ο Χρυσόστομος μας λέγει ,από τον Ιερό άμβωνα της Βασιλευούσης των Πόλεων, ούτε η φύση, ούτε η ήλικία,ούτε  άλλο τίποτε είναι δυνατό να εμποδίσει την προθυμία και τον ζήλο της πυρακτωμένης πίστης». Αλλά και κατά  την θεία λειτουργία του ο Ιερεύς επαναλαμάνει τους λόγους του Θεοφόρου Πατρός  «Ζέσις πίστεως,πλήρης Πνεύματος Αγίου Αμήν».

                        Υπήρχαν, αλλά και υπάρχουν και τις ημέρες μας μερικοί χριστιανοί, οι οποίοι έχουν « ζήλον ούκ κατ΄επίγνωσιν». Αυτοί κἀνουν επιλογή μεταξύ εκείνων πού εδίδαξε ο Χριστός και καθιέρωσε η Ορθόδοξος Εκκλησίας μας. και απορρίπτουν ό,τι  θεωρούν αυτοί μη ορθά ή δε τά χρειάζονται.

     Και  δυστυχώς, για να στηρίξουν αυτόν τον  εωσφορικό ζήλο τους  προσθέτουν,αλλά και συνθέτουν,και πολλάκις κατασυκοφαντούν με ψευδή και αστήρικτα πράγματα την διδασκαλία  της Μίας ,Αγίας Καθολικής και Αποστολικής  Εκκλησίας.

                           Και κάνουν ένα χριστιανισμό  όπως τους αρέσεις, το κόβουν στα μέτρα τους, και χύνουν το  δηλητήριο το εωσφορικό.Αυτό βέβαια τους απομακρύνει από την αλήθεια του  ευαγγελίου, και από το δρόμο της σωτηρίας, και επιδίδονται σε συκοφαντίες και ψευδή γεγονότα.

                             Κάτι  τέτοιο έπαθαν και οι Εβραίοι της εποχής  εκείνης για την οποία μιλεί ο των Εθνών Αποστολος Παύλος στην σημερινή αποστολική περικοπή.

                                Εμείς οι Ορθόδοξοι χριστιανοί έχουμε παραλάβει από τον Κύριο, από τους Αποστόλους, από τήν  αρχαία Εκκλησία και κρατούμε την πίστη μας  δια μέσου των αιώνων αγνή  και ανόθευτο και ας κωφεύουμε  σε εκείνους  πού βάλλουν κατά της  Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

                                Αδελφοί μου,

                                Εμείς ας ακούσουμε την φωνή του Αποστόλου Παύλου πού λέγει «τώ Πνεύματι ζέοντες» να είμαστε  δηλαδή ενεργητικοί και δραστήριοι στο καλό, και ότι δεν πρέπει να είμαστε στην πίστη  « χλιαροί» αλλά  «ζεστοί» ΑΜΗΝ.

Ο.Λ.Κ.Α.Π.

Leave a Reply

Your email address will not be published.