ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 2015

«δότε αυτοίς υμείς φαγείν»

Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε αποδεικνύει περίτρανα την αγάπη του Θεού Πατρός. Ο τόπος έρημος, ο κόσμος πολύς, οι τροφές πολύ λίγες, η ώρα περασμένη, οι μαθητές του Κυρίου αγωνιούν το πώς θα δειπνήσει όλος αυτός ο κόσμος, αφού υπήρχαν στην διάθεσή τους μόνο πέντε άρτοι και δύο ιχθύες.

Τα πάντα προέρχονται από τον Θεό, όχι μόνο οι ανεκτίμητες πνευματικές δωρεές πού  σκοπό έχουν να  επαναφέρουν τον πλανηθέντα άνθρωπο, στην προ της πτώσεως αυτού θέση, αλλά και τα υλικά αγαθά πού είναι χρήσιμα για τη συντήρηση και την άνετη ζωή του ανθρώπου.

Και ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού Πατρός. ο σαρκωθείς Θεός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Οποίος εκουσίως ήλθε να σώσει τον πλανώμενον άνθρωπο, προσφέρει το φώς της διδασκαλίας του, την ποθητή λύτρωση, αλλά όμως δεν αδιαφορεί και για τις υλικές ανάγκες του ανθρώπου.

Και ο Παντογνώστης Κύριος του ουρανού και της γης λέγει στους μαθητές Του «φέρετε μοι αυτούς ώδε», και διατάζει να καθίσει το πλήθος στο χόρτο.

Και ώ του θαύματος! με την θεία ευλογία Του οι πέντε άρτοι και τα δύο ψάρια πολλαπλασιάστηκαν και χόρτασε το πλήθος και μάλιστα υπήρχε και περίσσευμα, και «ήραν το περισσεύον των κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις».

Ο Κύριος, η Τροφή του παντός κόσμου, τρέφει τις ψυχές με τον Θείο λόγο Του, με την σωτήριο διδασκαλία Του, πού είναι χθές και σήμερα η αυτή και στους αιώνες. Όμως, φροντίζει και τρέφει τις πέντε χιλιάδες ψυχές, χωρίς τα γυναικόπαιδα με τροφή υλική, με τροφή καθαρή, απόδειξη η ευλογία και το θαύμα των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων στη σημερινή  Ευαγγελική περικοπή.

Ο Λαός και οι μαθητές έμειναν έκπληκτοι από το θαύμα αυτό και εκ  των όσων είδαν, διδάχτηκαν ότι, ο Πανάγαθος  Θεός προνοεί, φροντίζει και παρέχει στην άνθρωπο όχι μόνο τα πνευματικά  αγαθά, αλλά και όσα υλικά αγαθά χρειάζεται δια τη συντήρησή του.

Το θαύμα της ευλογίας των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων της σημερινή ευαγγελικής περικοπής δίδει και ένα άλλο μήνυμα στο άνθρωπο της κάθε εποχής,  να είναι καλός οικονόμος αυτών των δωρεών που του παρέχει ο Εύσπλαχνος και Ελεήμων Θεός, και με προθυμία και αγάπη να προσφέρει και στον πλησίον του πού έχει την ανάγκη.

Το δίδαγμα αυτό της ενεργούς και πρακτικής φιλανθρωπίας είναι χρήσιμο για κάθε άνθρωπο. Δεν είναι αρκετό να αισθάνεται κανείς απλώς μία ευσπλαχνία προς τον πλησίον του, προς τον αδελφό του που  είχε ανάγκη, αλλά  πρέπει και έχει ηθική υποχρέωση  σαν  χριστιανός να μεταβάλει τα ωραία αυτά αισθήματα  σ΄έργο,  αγάπης και φιλαλληϊας.

Ο Μέγας Βασίλειος σε ένα λόγο του, σε περίοδο λιμού-πείνας, αφού στράφηκε προς τους πτωχούς είπε « Θα πείς ότι είσαι πτωχός  εξάπαντος υπάρχει και άλλος πτωχότερος από εσέ… αν έχεις ολίγο, μη διστάσεις και αυτό να το δώσεις».

Μη προτιμήσεις το δικό σου συμφέρον  εμπρός  στο κοινό κίνδυνο. Και ἀν υποτεθεί ότι η τροφή σου έχει ολιγοστέψει τόσον, ώστε να περιοριστεί σε ένα μόνο άρτο, έλθει δε στη θύρα σου ό πτωχός και σου  ζητήσει φέρε από το ντουλάπι σου τον ένα αυτό άρτο, κράτησέ τον στα χέρια σου, ύψωσέ τα στο Θεό και ειπέ.

 -Κύριε όπως βλέπει ένα μόνο άρτο έχουμε και ο κίνδυνος της πείνας είναι φανερός. Εγώ όμως προτιμώ να εκτελέσω την εντολή  σου, παρά να κοιτάξω το συμφέρον  μου. Δι’  αυτό από το ολίγο τούτο δίδω στο πεινασμένο αδελφό μου.

Εάν έτσι  πεις και πράξεις αυτός ο άρτος πού  δίδεις από  το  υστέρημά σου, γίνεται σπόρος γεωργίας. Γεννά άφθονο καρπό, γίνεται προκαταβολή της τροφής πού θα λάβεις και αίτιος του ελέους που θα εύρεις από τον Θεό.

Δεν πρέπει αυτός  πού πιστεύει στον  Θεό να φοβάται ότι, θα στερηθεί ή θα πεινάσει, ο Θεός της αγάπης μπορεί με χίλιους δύο τρόπους να ανταποδώσει με το παραπάνω αυτό πού άνοιξε  το  χέρι του και έδωσε από αγάπη προς τον πλησίον του και μάλιστα αναλογιζόμενος εκείνο που είπε ο Κύριος «το  μη  γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου».

Αδελφοί μου αγαπητοί,

«Δότε αυτοις υμεις  φαγείν» κατά το ευαγγελικὀ πρόσταγμα, έτσι πρέπει να σκεπτόμαστε και πράττουμε και τότε δεν θα υπήρχαν, και θα υπάρχουν  πτωχοί και στερούμενοι  και αυτού του άρτου, δυστυχώς ως συμβαίνει  και τις  ημέρες μας τις  τόσο δύσκολες για την  Πατρίδα μας και το λαό της.

Ως  χριστιανοί δεν πρέπει να  διαφεύγει της  προσοχής μας ότι, « ο ελεών τον πτωχόν ελεεί τον Θεόν» . Τον  Δοτήρα παντός  αγαθού.

ΑΜΗΝ.

Ο.Λ.Κ.Α.Π.

Leave a Reply

Your email address will not be published.