ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ

«Ιδού  τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοις πτωχοίς»

Αγαπητοί μου αδελφοί, ωραία αλλά και πολύ συγκινητική η σημερινή ευαγγελική περικοπή ,η γνωστή περικοπή του Ζακχαίου.

Ο  θεηγόρος Απόστολος και  Ευαγγελιστής Λουκάς στην σημερινή ευαγγελική  περικοπή που ακούσαμε  εξιστορεί την επιστροφή του αμαρτωλού και άδικου αρχιτελώνη  Ζακχαίου στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα.

Ο των όλων Κύριος, πράος και ταπεινός, εισέρχεται στην πόλη Ιεριχώ. Εκεί υπήρχε  κάποιος που το ονομαζόταν   Ζακχαίος, ο οποίος  ασκούσε το επάγγελμα του  αρχιτελώνη ,αλλά  ήταν και πλούσιος.

Ο Ζακχαίος, ο αρχιτελώνης και πλούσιος, είχε ακούσει  πολλά δια τον Ιησού και ήθελε να  τον γνωρίσει, ήθελε να  τον πλησιάσει, ήθελε διακαώς να τον ιδεί  δεν μπορούσε όμως ,ήταν αδύνατο  λόγω πού ήταν κοντός.

Η  τόλμη όμως και η θέληση  του Ζακχαίου  να πλησιάσει  Αυτόν , του οποίου  η φήμη  ταχέως έγινε γνωστή  σ΄ όλη την Ιουδαία γη ήταν μεγάλη ,τίποτε μα τίποτε δεν το εμπόδιζε.Και έτσι  προσπαθούσε με κάθε τρόπο  να ιδεί και να γνωρίσει Εκείνο πού έκλεινε ουρανούς και ήλθε στην γη.

Φλέγεται  διακαώς ο Ζακχαίος  από  την επιθυμία  να τον  πλησιάσει  τον Κύριο και τρέχει, τρέχει  μπροστά από το πλήθος και ανεβαίνει σε μια συκομουριά δια να μπορέσει να ιδεί, να αντικρύσει τον Μέγα Λυτρωτή, τον Θεάνθρωπο Ιησού.

Η επιθυμία του Ζακχαίου δεν ήταν μία απλή περιέργεια. Ήταν επιθυμία αγνή, ήταν επιθυμία ηθική, ήταν  επιθυμία  ανιδιοτελής και  δι αυτό ο πλούσιος  αρχιτελώνης δεν  εντρέπεται τίποτε,  δεν σκέπτεται την θέση που κατείχε αλλά  τρέχει δρομέως ,ως ο Πέτρος ,δια να  ιδεί και να γνωρίσει Εκείνο πού σαγήνευε τις ψυχές των ανθρώπων στη Ιουδαία  γη.,

Και αυτή η άδολη, η αγνή, η ηθική, η ανιδιοτελής επιθυμία του Ζακχαίου ξεπληρώθηκε. «Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς και βάθη των ανθρώπων γιγνώσκων Κύριος» βλέποντας τον Ζακχαίο επάνω στην συκομουριά λέγει προς αυτόν: «Ζακχαίε σπεύσας κατάβηθι ,σήμερον γάρ  εν τω οίκω σου δει με μείναι».

Χαρά μεγάλη δια τον Ζακχαίο οι λόγοι του Κυρίου Ιησού. « Και σπεύσας κατέβη  και υπεδέξατο αυτόν χαίρων» .

Μάταια  γογγύζουν  οι αγέρωχοι  διδάσκαλοι του Ιουδαϊκού νόμου, μάταια φωνασκούν  οι αυστηροί τηρητές των τύπων Φαρισαίοι, μάταια  σκανδαλίζονται οι Ιουδαίοι που βλέπουν τον Κύριο να μπαίνει και   να καταλύει στην οικία ενός αμαρτωλού, στην οικίαν του πλούσιου  αρχιτελώνη Ζακχαίου.

Ο Κύριος όμως, ο οποίος δεν  ήλθε να καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς  σε μετάνοια εισέρχεται στην οικία του Ζακχαίου και ο αμαρτωλός Ζακχαίος αναγεννάται, μετανοεί, εξομολογείται ταπεινά τις αμαρτίες του, αλλάζει τρόπος ζωής και γίνεται νέος άνθρωπος.

Ο Ζακχαίος μακριά  από την αμαρτία αναγεννάται, κατ’ εικόνα του κτίσαντος αυτόν  και εκδηλώνει με έργα δικαιοσύνης και αγάπης αυτήν την πνευματική του αναγέννηση. «Ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου Κύριε , δίδωμι τοις πτωχοίς και ει τι  τινός τι  εσυκοφάντησα αποδίδωμι  τετραπλούν» .

Ο αμαρτωλός αρχιτελώνης αδίκησε, έβλαψε ,έκλεψε  τους ανθρώπους με τις  αμαρτωλές πράξεις του όμως  μετανοεί δεν πράττει ξανά πλέον αδικίες, αλλά αποδίδει κατά τον Μωσαϊκό νόμο το τετραπλούν όσους έβλαψε, όσους αδίκησε, όσους πτωχούς υστέρησε τα προς το ζήν αδίκως.

Η  αδικία είναι  αληθινά  φοβερή αμαρτία διότι παραβαίνει τον θείο νόμο και διαλύει ότι όσιο και ιερό, διαλύει δεσμούς , δια αυτό και ο Μωσαϊκός νόμος τιμωρεί  εκείνο που πράττει  την αδικία.

Τον αμαρτωλό, πλούσιο και άδικο  αρχιτελώνη Ζακχαίο δικαιώνει , ο των όλων Κύριος , δια την  ειλικρινή μετάνοια και  εξομολόγησή του. Αυτή είναι η δύναμη της μετανοίας και εξομολόγησης να αναγεννά τον αμαρτωλό άνθρωπο και να τον επαναφέρει στην αγκαλιά του Θεού Πατέρα

Η ειλικρινής  εξομολόγηση, η αληθινή μετάνοια είναι η βαθειά συναίσθηση της ανοχής της αμαρτίας και αμαρτία είναι καταπάτηση  του θείου θελήματος και η οποία  εκθέτει τον παραβάτη άνθρωπο στο πρόσωπο του  Θεού Πατέρα.

Είναι γεγονός ότι τα μικρά  αμαρτήματα ανοίγουν τον δρόμο στα βαρύτερα και θανάσιμα αμαρτήματα και  φέρουν  ψυχρότητα και τέλος την απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό Πατέρα.

Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι εμμένουν στην αμαρτία ή και μετανοούν  ψευδώς  και υποκριτικά και  αυτοί  οι άνθρωποι όχι μόνο δεν ωφελούνται  και δεν σώζονται  αλλά απεναντίας μένουν στο λήθαργο, μένουν στο σκοτάδι ,μένουν μακριά της αγάπης του Θεού Πατέρα

Αγαπητοί μου αδελφοί,.

Η αληθινή μετάνοια είναι τελεία καθαρότητα της ψυχής ,όπως μας την κατέγραψε στην σημερινή ευαγγελική  περικοπή ο Κύριος  Ιησούς στο πρόσωπο του αρχιτελώνη και πλούσιου Ζακχαίου.

Ο Ζακχαίος της σημερινής ευαγγελικής περικοπής  πίστεψε στον Ιησού Χριστό, μετανόησε, επέστρεψε, ανακαινίστηκε, έπραξε έργα και καρπούς αξίους της μετανοίας., μίσησε την αδικία και αγάπησε το αγαθό, έπραξε το δίκαιο .Λέει:« Ει  τινός τι  εσυκοφάντησα  αποδίδωμι  τετραπλούν» . Και το πράττει!

Ο αγαθός Θεός έδωκε την μετάνοια προς σωτηρία του ανθρώπου, δίδαξε  την φιλανθρωπία, την ευσπλαχνία και την μεγάλη αρετή  της αγάπης.

 Και ο Παντογνώστης  Κύριος  έσωσε  την Πόρνη.,  άνοιξε στον Ληστή τον παράδεισο,  δικαίωσε τον Ζακχαίο, στεφάνωσε  με το αμαράντινο της δόξας στεφάνι τον Ζακχαίο,πού έγινε μετά απόστολος Του εις τα έθνη!

Ας ανοίξουμε και εμείς λοιπόν τον οίκο της ταλαιπωρημένης μας ψυχής δια να κατοικήσει μέσα   ο  Χριστός  και έτσι φωτιζόμενοι και εμείς από την χάρη και το άπειρο Αυτού έλεος  να γίνουμε και Χριστοφόροι και θεοφόροι.

Τότε θα ακούσουμε και εμείς ως ο Ζακχαίος από τον Κύριο της Δόξης Χριστό « ότι  σήμερον  σωτηρία τω οίκω  τούτω  εγένετο ,καθότι  και αυτός υιός του Αβραάμ  εστίν. ήλθεν γάρ ο υιός του ανθρώπου  ζητήσαι και σώσαι το απολωλός» ΑΜΗΝ

Ο Λ.Κ.Α.Π

Leave a Reply

Your email address will not be published.