ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ  ΤΗΣ  ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 2015

«Ιδού η  Παρθἐνος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν  και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ»

Αγαπητοί μου αδελφοί,

          Ο Θεός Πατέρας – αν και δεν αφήκε τον εαυτό του χωρίς μαρτυρία, γιατί πάντοτε ευεργετούσε το ανθρώπινο  γένος, ως καταγράφεται από τους προφήτες  της Παλαιάς  Διαθἠκης – τώρα, κάνει το μέγα θαύμα των θαυμάτων, εκπληρώνει το πρωτευαγγέλιο. Εκείνους τους λόγους που είπε στον Αδάμ κατά την έξοδό του από τον Παράδεισο, ότι θα  έλθει Εκείνος που θα συντρίψει την κεφαλήν του δράκοντος, ο δε δράκων θα του  κεντήσει την πτέρνα.

Και ήλθε Εκείνος – όταν έφθασε το πλήρωμα του  χρόνου. Γεννιέται από την Παρθένο Μαρία -κατά τις ρήσεις των Προφητών. Ο προαιώνιος Θεός, ο νέος Αδάμ, ο Λυτρωτής του κόσμου, με σκοπό να αναγεννήσει  πνευματικά τον χοϊκό άνθρωπο, να τον επαναφέρει στην αρχαία μακαριότητα, να διαγράψει την αρχαία κατάρα, να σχίσει το χειρόγραφο των αμαρτιών και τέλος να ενώσει τα διεστώτα, να ενώσει Θεό και άνθρωπο και να θεώσει τον κατ΄εικόνα Θεού άνθρωπο.

 Ο προαιώνιος Λόγος του Θεού λαμβάνει δούλου μορφή.  Σαρκούται ο άσαρκος  και χωρεί  ο αχώρητος στην κοιλία  της Παρθένου Μαρίας –  και ο Οποίος κατά το ανθρώπινο φέρει την αρχή του από τον Αβραάμ και τον Δαβίδ, καθώς σαφέστατα περιγράφει ο ευαγγελιστής Ματθαίος στην σημερινή ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε, «Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού υιού  Δαβίδ, υιού Αβραάμ».

Και ώ του θαύματος !  « ότε ήλθε  το πλήρωμα  του  χρόνου»  εκπληρώνεται ο λόγος του Κυρίου πού είχε πεί ο προφήτης   «ιδού η Παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, πού σημαίνει, μεθ΄ημών ο Θεός».

Όχι μόνο ο εκλεκτός  λαός του Θεού, ο Ιουδαϊκός  λαός περίμενε  τον ερχομό του Λυτρωτή, αλλά και τα  έθνη, «τά μη νόμον έχοντα»,πρόσμεναν τον ερχομό του Λυτρωτή. Οι αρχαίοι άνθρωποι, όσοι γεννήθηκαν πριν από τον ερχομό  του Ιησού Χριστού, έζησαν και πέθαναν με μία προσδοκία, την προσδοκία του Λυτρωτή, τον ερχομό του  Μεσσία.

Εκείνο πού υποσχέθηκε ο Θεός στους πρωτοπλάστους  αμέσως  μετά την πτώση, πέρασε από γενεά σε γενεά, ανανεώθηκε στους  Πατριάρχες  και στους Προφήτες και έφτασε  μέχρι την ημέρα πού «ο Λόγος  σάρξ εγένετο  και εσκήνωσεν  εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά πατρός πλήρης χάριτος και αληθείας».

 Αυτή την πίστη, στην μεγάλη εκείνη υπόσχεση του θεού στους πρωτοπλάστους και στην προσδοκία του ερχομού του Μεσσία,  είχαν οι εβραίοι οι απόγονοι του Αβραάμ , ο εκλεκτός και περιούσιος  λαός του Θεού, το άγιο έθνος πού τιμήθηκε με ιδιαίτερη από το Θεό προστασία.

Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή  του γράφει, αυτοί    «Είναι οι απόγονοι του Ισραήλ, πού ο Θεός τους έκανε παιδιά του, τους φανέρωσε την δόξα του, ανανέωσε  επανειλημμένα την διαθήκη του μ΄ αυτούς , έδωσε το νόμο, τη λατρεία, και τις υποσχέσεις του. Είναι απόγονοι των Πατριαρχών και από αυτούς κατάγεται ως άνθρωπος ο Χριστός, κατά σάρκα».

Η ιστορία του Ισραηλιτικού λαού είναι  «ιερά ιστορία», γεμάτη παραδείγματα δικαίων ανθρώπων, πού έζησαν και πέθαναν πιστεύοντας στην εκπλήρωση της επαγγελίας του Θεού. ΄Ολοι αυτοί με την πίστη τους « κατετρόπωσαν βασίλεια, επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν δύναμη  της φωτιάς,, διέφυγαν την σφαγή, έγιναν από αδύνατοι ισχυροί, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα και έδωκαν την μαρτυρία της πίστης ,όμως δεν είδανε να εκπληρώνεται γι αυτούς η θεια υπόσχεση…»

Όλοι αυτοί όμως  οι πρό Χριστού « Δίκαιοι» παρά την καλή μαρτυρία  της πίστης τους στον Θεό  δεν επήραν ό.τι τους υποσχέθηκε ο Θεός ,γιατί  όπως λέγει, ο  Απόστολος Παύλος, στο  σημερινό αποστολικό  πού ακούσαμε  «και  ούτοι πάντες μαρτυρηθέντες δια της πίστεως ούκ  εκομίσαντο την επαγγελίαν, του Θεού περί ημών κρείττον τι προβλεψαμένου, ινα μη χωρίς ημών τελειωθώσι».

Ο των  εθνών απόστολος  Παύλος με τους λόγους του αυτούς δίνει ένα απροσμέτρητο βάθος στην αγάπη και τη πρόνοια του  Θεού και στην υπομονή και την πίστη των Αγίων και Δικαίων ανδρών και γυναικών της Παλαιάς Διαθήκης. Οι αρχαίοι έζησαν με μία προσδοκία και δεν την είδανε να εκπληρώνεται αυτή,  γιατί  έπρεπε , χάριτι θεία ,να έλθει το πλήρωμα του χρόνου. Όταν έφθασε το  «πλήρωμα του χρόνου» η προσδοκία των εθνών επληρώθηκε και  ήλθε  ο Εμμανουήλ, μεθ ημών ο Θεός ,   και «εσκήνωσεν εν ημίν πλήρης  χάριτος και αληθείας».

Και τώρα με την χάρη και την αλήθεια,  «τα πάντα καινά». Οι Δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και ΄Αγιοι της Καινής Διαθήκης , όπως έλεγε  ένας  σοφός ιεράρχης της  Εκκλησίας, αναμένουμε    πάλιν μία  νέα  προσδοκία.  Η πρώτη  προσδοκία εκπληρώθηκε  στο ακέραιο, ο Θεός έγινε  άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο και η  εκκλησία μας  ψάλλει  « εκ της  Παρθένου ετέχθη ο Κύριος».

Η  Δευτέρα προσδοκία μένει και  πάντες εμείς  την ομολογούμε  στο Σύμβολο της  Πίστεως «προσδοκώ ανάστασιν   νεκρών και ζωήν του μέλλοντος  αιώνος». Και εκείνοι πού έζησαν πριν  από τον ερχομό του Κυρίου Ιησού και εμείς  πού ζούμε  μετά τον ερχομό του  Θείου Λυτρωτή περιμένουμε και προσδοκούμε   πάντες να λάβουμε τον τέλειο μισθό παρά του Μεγάλου Μισθαποδότου Χριστού  την ημέρα  εκείνη την μεγάλη και φωταυγή.

Ολο το σχέδιο του  Θεού για   την  σωτηρία  του κόσμου  είναι ένα  μυστήριο πίστεως, και μια προσδοκία ελπίδας και που  ακόμα δεν ολοκληρώθηκε. Σύμφωνα  με όσα είπε ο ίδιος  Κύριος ,οι ΄Αγιοι Απόστολοι Του  κήρυξαν και η  αγία Εκκλησία μας  ανέκαθεν διδάσκει  δια των αγίων Πατέρων και διδασκάλων της, προσδοκούμε  και την  Δευτέρα  του Κυρίου   παρουσία   ίνα  ως Κριτής Δίκαιος κρίνει τον κόσμο εν πάση  δικαιοσύνη. «Δίκαιος ο Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν».

«Ας μη χάσετε  λοιπόν ό θάρρος σας. λέγει  προς τούς  εβραίους ο Απόστολος Παύλος, αλλά και εμάς  σήμερα, πού  θα ανταμειφθεί  πλουσιοπάροχα. Χρειάζεστε  υπομονή, για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να καρπωθείτε  αυτό που υποσχέθηκε. Όπως λέγει η γραφή. Λίγο ακόμη, και φτάνει ο ερχόμενος δεν θα  αργήσει. Ο δίκαιος εξαιτίας της πίστεώς του θα ζήσει.»

Αγαπητοί μου αδελφοί ίμου,

Η προσδοκία  της ενσάρκου οικονομίας του Θεανθρώπου Ιησού εκπληρώθηκε «ότε ήλθε το πλήρωμα  του χρόνου». Ο ΄Ηλιος της Δικαιοσύνης ανέτειλε μια για πάντα, «ἰνα φωτίσει τους εν σκότει και σκιά καθημένοις». Ανέτειλε ένας ΄Ηλιος , άπαξ δια παντός,  που  δεν θα  σβήσει ποτέ, γιατί  ο Χριστός είναι  «χθές  και σήμερα ο αυτός και  εις τους αιώνας».Ας επωφεληθούμε, λοιπόν, και εμείς τον ερχομό του Θείου Λυτρωτή.

Χριστούγεννα έρχονται και πάλιν! και ας προετοιμαστούμε να υποδεχθούμε Εκείνον που  έκλινε ουρανούς και ήλθε στη γή. Ας μη κωφεύσουμε και ας του ανοίξουμε τις καρδιές μας να εισέλθει για να τις φωτίσει με το Φώς Του το αληθινό, να τις αγιάσει με την θεϊκή Του αγιότητα, να τις καθαρίσει από το πλήθος των πολλών  αμαρτιών μας.

«Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, ἀσατε τω Κυρίω πάσα η γή και εν ευφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί, ότι δεδόξασται». ΑΜΗΝ

Ο.Λ.Κ.Α.Π.

Leave a Reply

Your email address will not be published.