ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ  ΤΩΝ  ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 2016

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ!

                  Μετά την σταύρωση και τον ατιμωτικό θάνατο που έπαθε δια την του κόσμου σωτηρίαν, -ως άνθρωπος ,ο απαθής την θεότητα-, ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, τάφηκε, «ο περιβάλλων τον ουρανόν έν νεφέλαις», στο καινό μνημείο υπό του Ιωσήφ του εξ Αριμαθαίας, ευσχήμονος βουλευτού και ο οποίος περίμενε και αυτός, την βασιλεία του Θεού.

                  Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας  τόλμησε να ζητήσει από τόν Πιλἀτο το σώμα του Ιησού, και ο Πιλάτος, ως μας καταγράφει στην σημερινἠ ευαγγελική περικοπή ο Ευαγγελιστής Μάρκος, έδωσε εντολή να δοθεί το σώμα του Ιησού.

                  Τότε ο Ιωσήφ έλαβε το Πανάγιο Σώμα του Σωτήρος Χριστού,το κατέβασε από τον Σταυρό, το τύλιξε σε ένα καθαρό σεντόνι και το τοποθέτησε, με την βοἠθεια του Νικοδήμου,σε ένα μνήμα, πού ήταν λαξεμένο στο βράχο, μετά κύλισε ένα λιθάρι και έκλεισε  την θύρα του μνήματος.

                  Οι μαθητές του Κυρίου, όπως μας είπε στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα ο επιστήθιος μαθητής Του την προηγουμένη Κυριακή, κλείστηκαν έντρομοι, «δια τον φόβον των Ιουδαίων», σε κάποια οικία, χωρίς να επιτελέσουν τα νενομισμένα δια τους νεκρούς στον μέγα διδάσκαλό τους.

                 «Και διαγενομένου του Σαββάτου», Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία η του Ιακώβου, και Σαλώμη, αγόρασαν αρώματα για να πάνε να αλείψουν το σώμα του Κυρίου Ιησού. Ναι  οι τολμηρές γυναίκες έρχονται τα χαράματα με ένα και μόνο φόβο, το ποιός θα κυλίσει τον μέγα λίθο από την είσοδο του μνημείου· «τις αποκυλίσει ημίν τον λίθον εκ της θύρας του μνημείου;».

                    Η ανδρεία και η τόλμη των μυροφόρων γυναικών είναι αξιοθαύμαστος, δεν υπολογίζουν τίποτε, ούτε το σκοτάδι, ούτε κόπους και διωγμούς, ούτε τις απειλἐς των Γραμματέων και των Φαρισαίων, μα ούτε και την στρατιωτική φρουρά που εφύλασσε τον τάφο του Ιησού.

                  Και ώ του θαύματος! ο Παντοδύναμος Θεός αμείβει την αγαθή πρόθεση, την ανδρεία και την γενναιότητα των μυροφόρων γυναικών και δια του αγγέλου ο λίθος είχε αποκυλιστεί από την θύρα του μνημείου.

                    Οι μυροφόρες γυναίκες, τότε, εισέρχονται εντός του μνημείου δια να αποδώσουν τα διατεταγμένα του νόμου, να αλείψουν με μύρα το πανάγιο κα πανακήρατο σώμα του Ιησού. Αλλά ο Ζωοδότης Κύριος είχε αναστηθεί εκ του τάφου νικητής· «Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος». Αυτό ήταν το μέγα μήνυμα του λευκοφορούντος αγγέλου προς τις μυροφόρες γυναίκες.

                    Ο φόβος και ο τρόμος των μυροφόρων γυναικών μετετράπη σε άφατο χαρά και αγαλλίαση, και όχι μόνο αυτό, οι μυροφόρες γυναίκες έγιναν και προάγγελοι της ανάστασης του Θείου Λυτρωτού στους φοβισμένους μαθητές του Κυρίου.

                  «Αλλ΄ υπάγετε, είπατε τοις μαθηταίς αυτού και τω Πέτρω ότι προάγει υμάς εις την Γαλιλαίαν, εκεί αυτόν όψεσθε καθώς είπεν υμίν». Σπουδαία η θέση άλλα και μεγάλη η τιμή στις μυροφόρες γυναίκες να γίνουν αυτές πρώτες οι προάγγελοι της ανἀστασης του Θείου Λυτρωτού.

                    Να, τι δύναμη έχει η γυναίκα, στην Χριστιανικἠ Θρησκεία, την οποίαν κήρυξε ο σταυρωθείς και αναστάς Ιησούς, ο Υιός της Παρθένου Μαρίας, πράγματι θρησκεία αγάπης και  ισότητας.

                     Η τόλμη και το θάρρος των Μυροφόρων γυναικών, αλλά και αυτή η ανιδιοτελής προσφορά, ανυψώνει την γυναίκα, και ενώ πριν ήταν εν αθλιότητι, δεν είχε ανθρωπίνη αξία, δια της Χριστιανικής Θρησκείας ανυψώνεται και γίνεται σπουδαίος παράγων στην κοινωνική πρόοδο και ευημερία της ανθρωπότητας.

                     Η γυναίκα στην Χριστιανική Θρησκεία βρίσκει την θἐση πού της ανήκε, αλλά και της ανήκει, διότι και αυτή είναι εικόνα και ομοίωμα του Θεού Πατρός και επομένως είναι ισότιμος προς τον άνδρα.

                      Ο των εθνών απόστολος Παύλος προς τους Γαλάτας λέγει: «διά της πίστεως είσθε ὀλοι υιοί Θεού εν Χριστώ Ιησού, διότι όσοι βαπτιστήκατε στον Χριστό, ἐχετε ενδυθή τον Χριστόν. Δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλληνας, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει άρσεν και θήλυ, διότι όλοι είσθε ένας άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού».

Αγαπητοί μου αδελφοί,

                     Στα Αγια πρόσωπα της Παρθἐνου Μαρίας και των Μυροφόρων γυναικών ανυψώνεται η γυναἰκα και παίρνει την θέση που της ανήκει μέσα στην Χριστιανική Θρησκεία και κατ΄ επέκταση στην χριστιανική κοινωνία.

                    Μιμηθείτε,  ω γυναίκες της συγχρόνου κοινωνίας μας, την Κεχαριτωμένη και αγνή Παρθένο Μαρία. Μιμηθείτε  της προμήτορος Άννας την αληθινή ευσέβεια και ταπείνωση. Μιμηθείτε  την σωφροσύνη και την θεία λατρεία ὀλων εκείνων  των Αγίων γυναικών, οι οποίες ανέθρεψαν τα παιδιά τους «έν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» και έδωκαν Μάρτυρες, Αγίους και Αγίες στην Εκκλησία του Εσταυρωμένου και Αναστάντος Ιησού.

                         Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει, «η γυναίκα πού φροντίζει το σπίτι της, θα είναι εγκρατής και οικονόμα. Δεν θα ασχολείται ούτε με τις απολαύσεις, ούτε με άκαιρες εξόδους, ούτε μα κάτι άλλο παρόμοιο». Η φωνή του Ιερού Χρυσοστόμου  χθές και σήμερα η αυτή.

                        Μιμηθείτε, λοιπόν, ω γυναίκες  της  σήμερον ημέρας,  την τόλμη, την ανδρεία, το θάρρος και την ανιδιοτέλεια των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών δια να ακούσετε και εσείς και όλοι εμείς την φωνή του λευκοφορούντος Αγγέλου, «Ιησούν ζητείτε τον Εσταυρωμένον; ηγέρθη, ούκ έστιν ώδε, ίδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν».

ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ

Ο.Λ.Κ.Α.Π.

Leave a Reply

Your email address will not be published.