ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΡΟΥ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ & ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΙΑ ΛΟΥΚΑ ΤΩΝ  ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ 13-12-2015

(Κολοσσαείς  γ  4-11)

«τά πάντα και έν πάσι Χριστός»

‘Αδελφοί μου,

Η μεγαλύτερη δυστυχία για τον άνθρωπο της κάθε εποχής είναι να  βρίσκεται υπό  την εξουσία της αμαρτίας, γιατί  τα  οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος πνευματικός. Η αμαρτία  οδηγεί  τον κατ΄ εικόνα Θεού άνθρωπο μακριά  από την αγκαλιά του Θεού Πατἐρα των Φώτων, παρά του Οποίου  πάσα δόσις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝΓι αυτό και στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος παραγγέλλει και λέγει στους χριστιανούς όλων των εποχών, αλλά και σ’ εμάς τους σημερινούς χριστιανούς, «νεκρώσατε τα μέλη υμών τα επί της γής» και  «απόθεσθε και υμείς τα πάντα».

Ολοκληρωτική, πλήρης και τελεία πρέπει να είναι η κάθαρση από την αμαρτία, πού ωσάν το σαράκι , φθείρει και καταστρέφει ό,τι, είναι για τον  άνθρωπο ηθικό, ωραίο, ευγενές  και σωτήριο προς  πνευματική αυτού τελείωση και ένωσή του με το Θεό Πατέρα.

Η νέκρωση των  παθών, η απαλλαγή της καρδιάς από το βαρύ αίσθημα της ενοχής και από τις τύψεις της συνείδησης , όλα αυτά δίδουν νέα εχέγγυα   σωτηρίας για τον άνθρωπο, τον κατ  εικόνα Θεού.

Ο Απόστολος Παύλος, όταν λέγει «μέλη, επί της γης, εννοεί τον παλαιό άνθρωπο, τον αμαρτωλό εαυτό μας, ο οποίος χρησιμοποιεί  για το κακό, για την αμαρτία, το σώμα  και τα μέλη του  σώματός και δεν λέγει απλώς, ο Απόστολος, πολεμήσετε τα μέλη, αλλά «νεκρώσατε», και πράγματι!

Κατά το μυστήριο του βαπτίσματος εντός του ύδατος ο άνθρωπος νεκρώνει και  αποβάλλει τον παλαιό άνθρωπο πού έχει  φθαρεί   από  τις επιθυμίες της πλάνης και της απάτης  του Διαβόλου και ενδύεται τον νέο τον Χριστό, «τον ανακαινούμενον  κατ΄εικόνα του κτίσαντος  αυτόν».

Η εν Χριστώ σωτηρία του ανθρώπου είναι το ανεκτίμητο, το ανυπολογίστου αξίας αγαθό δώρο του Θεού για τον άνθρωπο  και  δεν επιτυγχάνεται  με ημίμετρα, με πίστη χλιαρή, αλλά με ριζικά και αποτελεσματικά μέτρα, με γενναίες αποφάσεις, με πίστη ζέουσα και αγώνες ηρωϊκούς  «προς τάς άρχας και έξουσίας ,τους κοσμοκράτορας του αιώνος τούτου».

Ο άνθρωπος, δυστυχώς, γίνεται  με την θέλησή του  τέκνο ανυπακοής και αποστασίας, και εγκαταλείπει  τον Θεό  Πατέρα  και   καταπατεί  και καταφρονεί   την υιοθεσία Του  και  άλλες πολύτιμες δωρεές, που από άπειρο αγάπη χάρισε δια του Μονογενούς Υιού Του  «τοις εν σκότει και σκιά καθήμενοις».

Αλήθεια, πόσο αξιοθαὐμαστος και αξιοζήλευτος, πόσο αγαπητός εκ μέρους του Θεού και των ανθρώπων γίνεται ο χριστιανός, όταν με την χάρη του Θεού νεκρώσει τον παλαιό άνθρωπο, της φθοράς και της αμαρτίας και ενδυθεί τον νέο  «τον ανακαινούμενον εις επίγνωσιν του κτίσαντος αυτόν»!

Ο χριστιανός πού έχει φωτιστεί από την αλήθεια του ευαγγελίου και έχει  ενδυναμωθεί  «εν Χριστώ  Ιησού», από την χάρη των αγίων  μυστηρίων,  η καρδιά του πλημμυρίζει από αγάπη,  και η διάνοια του  σκέπτεται και αναζητεί τον Θεό του ελέους της  αγάπης και των οικτιρμών.

Αδελφοί μου,

Ο Απόστολος Παύλος, λέγει καθαρά, στην σημερινή αποστολική περικοπή πού ακούσαμε- νεκρώσατε και πετάξετε από πάνω σας – ότι σας  συνδέει με τον  αμαρτωλό βίο, τα πάθη της σάρκας,  πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, επιθυμία κακή και την πλεονεξία, η οποία είναι ειδωλολατρία. την οργή, το θυμό, την πονηρία, την κακολογία και την αισχρολογία.

Όλα αυτά όταν εκτρέφονται στην ψυχή του ανθρώπου τότε δια του  σώματος του μεταβάλλονται σε πράξεις αμαρτωλές .Οι αμαρτωλές πράξεις όταν  αφήνονται ελεύθερες χωρίς να πολεμούνται με το Μυστήριο των δακρύων, με την ιερά εξομολόγηση, τότε ο άνθρωπος υποτάσσεται  και γίνεται δούλος  σε όλες αυτές τις επιθυμίες της σαρκός και του πνεύματος και τότε έρχεται «η οργή του Θεού επί τους υιούς της   απειθείας».

Η Εκκλησία  ως φιλόστοργος μητέρα μας καλεί , -ως η όρνις  τα  νοσσία εαυτής υπό τας πτέρυγας της- να αλλάξουμε τρόπο ζωής,να μετανοήσουμε ειλικρινά να αποβάλουμε τον παλαιό άνθρωπο τον φθειρόμενο κατά τις επιθυμίες της απάτης και να ζήσουμε την εν Χριστώ ζωή.

Η διάνοιά μας τότε  θα σκέπτεται τον Θεό και το θέλημα Του, η καρδιά μας θα πλημμυρίζει από την αγάπη  Του και τον πόθο της Αγιότητός Του, ο χαρακτήρας μας θα γίνει ακέραιος, ειλικρινής, αγαθός, ειρηνικός, και αγαπητικός προς πάντας τους  αδελφούς, και τότε  τα πάντα και εν πάσι Χριστός.  ΑΜΗΝ.

Ο.Λ.Κ.Α.Π.

Leave a Reply

Your email address will not be published.